web stats
Home / Literature / سروده ای از انوری : بدرود شب دوش که چون ماه بر آمد

سروده ای از انوری : بدرود شب دوش که چون ماه بر آمد

انوری شاعر

 

بدرود شب دوش که چون ماه بر آمد

ناخوانده نگارم ز در حجره در آمد

زیر و زبر از غایت مستی و چو بنشست

مجلس همه از ولوله زیرو زبر آمد

نقلم همه شد شکر و بادام که آن بت

با چشم چو بادام و لب چون شکر آمد

زان قد چو شاخ سمن و روی چو گلبرگ

صد شاخ نشاطم چو در آمد به بر آمد

از خجلت رویش به دهان تیره فروشد

هرماه که دوش از افق جام بر آمد

بودیم به هم در شده با قامت موزون

وان قامت موزون ز قیامت بتر آمد

ما بی سر و سامان ز خرابی و زمانه

فریاد همی کرد که شبتان به سر آمد

شب روز شود بعد نسیم سحر و دوش

شد روز دلم شب چو نسیم سحر آمد

 

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*