web stats
Home / Literature / سروده ای از واصف باختری : های ميهن

سروده ای از واصف باختری : های ميهن

Wasef Bakhtari - 7


های ميهن…

*

آنکه شمشير ستم بر سر ما آخته است
خود گمان کرده که برده ست، ولي باخته است
های ميهن، بنگر پور تو در پهنه رزم
پيش سوفار ستم سينه سپر ساخته است
هر که پرورده دامان گهر پرور تست
زير ايوان فلک غير تو نشناخته است
دل گُردان تو و قامت بالنده شان
چه بر افروخته است و چه بر افراخته است
گرچه سر حلقه و سرهنگ کماندارانست
تيغ البرز به پيشت سپر انداخته است
کوه تو، وادی تو، دره تو، بيشه تو
در سراپای جهان ولوله انداخته است
روی او در صف مردان جهان گلگون باد
هر که بگذشته ز خويش و به تو پرداخته است

 

واصف باختری

Wasef Bakhtari - 3

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*