web stats
Home / Literature / سروده ای از انوری : حسن تو بر ماه لشکر می کشد

سروده ای از انوری : حسن تو بر ماه لشکر می کشد

انوری شاعر

 

حسن تو بر ماه لشکر می کشد

عشق تو بر عقل خنجر می کشد

خدمتش بر دست می گیرد فلک

هر کرا دست غمت بر می کشد

دست عشقت هر کرا دامن گرفت

دامن از هر دو جهان در می کشد

از بر تو گر غمیم  آرد رسول

جان به صد شادیش در بر می کشد

از همه بیش و کمی در مهر و حسن

دل به هر معیار کت بر می کشد

آنکه می گوید که از زلفت به تنگ

باد شب تا روز عنبر می کشد

من که باری سر به رشوت می دهم

زلف تو با این همه سر می کشد

انوری بر پایه ی تو کی رسد

تا قبولت پایه برتر می کشد

 

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*