web stats
Home / Literature / سروده ای از سلطان سيد احمد کبير : کمر بســــــت اخوان برما شش نفر

سروده ای از سلطان سيد احمد کبير : کمر بســــــت اخوان برما شش نفر

poetry-11

 
کمر بســــــت اخوان برما شش نفر

زايــران رســيديم اينــجا دگـــر

ازان جمله سـه تن علی نام داشــت

يکی بود اعرج به خود نام داشت

يکی پوست پوشـــــــيده اندربدن

دگر دان تومجــــنون ياوه سخن

چهارم جلال است و پنــجم حسن

ششم کمــــــــترين عبد ،الله من

به سه ماه وده روز و پنــــــج دگر

رسيديم زخاور ، ســــويی باختر

 

سلطان سيد احمد کبير

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*