web stats
Home / Literature / شعرای افغانی / یادی از عبدالرحیم ساربان محمودی : آخر چه شده‬

یادی از عبدالرحیم ساربان محمودی : آخر چه شده‬

sareban-5

 

‫‫آخر چه شده‬

*
‫‬‫‫‫‫‫‫‫‬


‫گيسو افشان شده رفتی زبرم‬
‫تو گريزان شده رفتی زبرم‬
‫‫بيوفا بيوفايی از تو شده‬
‫نازنينم جدايی از تو شده‬
‫سست پيمان شده رفتی زبرم‬
‫گيسو افشان شده رفتی زبرم‬
‫‫با رقيبان من همراز شدی‬
‫مونس و همدم و دم ساز شدی‬
‫دشمن جان شده رفتی زبرم
‫گيسو افشان شده رفتی زبرم
‫آخرچه شده‬
‫تو گريزان شده رفتی زبرم‬

 
‫‫‫‫

عبدالرحیم ساربان محمودی

sareban-3

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*