web stats
Home / Literature / سروده ای از انوری : جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا – ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم ترا

سروده ای از انوری : جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا – ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم ترا

جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا

ور قصد آزارم کنی هرگز نیازارم ترا

زین جور بر جانم کنون , دست از جفا شستی به خون

جانا چه خواهد شد فزون , آخر ز آزارم ترا

رخ گر به خون شویم همی , آب از جگر جویم همی

در حال خود گویم همی , یادی بود کارم ترا

آب رخان من مبر , دل رفت و جان را درنگر

تیمار کار بخور , کز جان خریدارم ترا

هان این منم خواری مکن , ما را فرا زاری مکن

آبم به تاتاری مکن , تا دردسر نارم ترا

جانا ز لطف ایزدی گر بر دل و جانم زدی

هرگز نگویی انوری , روزی وفا دارم ترا

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*