Home / Literature / سروده ای از سید ظاهر موسوی : مـــــــــی شود درکشورما امينت تامين شود

سروده ای از سید ظاهر موسوی : مـــــــــی شود درکشورما امينت تامين شود

Poetry

 
تا مين امنيت در افغانستان

مـــــــــی شود درکشورما امينت تامين شود

اين دهان تلخ کــــودک های ما شيرين شود

مي شوداين کودکان؛ بی ترس درمکتب روند

درحيات مدرسه يــــــک بوستان تزئين شود؟

مي شود اين کــــــودکان از قوم قوم مختلف

هم چو گلهای چمن در بوستان رنگين شود

مـــــی شود اين رهبران باردگر وحدت کنند

وحدت شان دروطن يک بارهم تضمين شود

می شود از حالت موری بـــــرامد درجهان

می شود اين کودک ما درجهان شاهين شود

مــــی رود از خانه ای ما انتحارو انفجار ؟

حاميلين اين مصيبت در جــــهان نفرين شود

می شود رقاص مــــا دگرنرقصت پيش کس

بنگرت بازيچه است تايک کمی سنگين شود

می رسد روز کـــــــــلام وحی را سازد دوا

دردچندين ساله ای ما زين دوا تسکين شود

شعر تو هـــــــــــــرگزنداردسود درميدان ما

ظاهـــــــــــراتاچند گويی آن شوديا اين شود

سيدظاهرموسوی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*