Home / Bulgarian / Rani Ki Vav – Well of the Queen Magnet for tourists in India – Рани Ки Вав – Кладенецът на кралицата Магнит за туристите в Индия

Rani Ki Vav – Well of the Queen Magnet for tourists in India – Рани Ки Вав – Кладенецът на кралицата Магнит за туристите в Индия

Rani Ki Vav - Well of the Queen-4 ??????????????????????????????? Rani Ki Vav - Well of the Queen-1 Rani Ki Vav - Well of the Queen-2 Rani Ki Vav - Well of the Queen-3

Рани Ки Вав – Кладенецът на кралицата
Магнит за туристите в Индия

Снимка: flickr.com

Огромна страна като Индия, отличаваща се с древна култура и хилядолетна история, няма как да не впечатлява със стотици храмове и други забележителности.

Поредният магнит за туристите е Рани Ки Вав – кладенецът на кралицата. Той е построен през 11-ти век в град Патан в щата Гуджарат, на брега на река Сарасвати.

Говори се, че стълбовидният кладенец е създаден от овдовялата кралица Удаймати в чест на нейния съпруг. По-късно кладенецът бил наводнен от близката река и останал скрит заради тинята до края на 1980 година. Тогава тази забележителна постройка била разкопана от археолози и възстановена в първоначалния ѝ вид.

Рани Ки Вав е само един от многото кладенци със стъпаловиден дизайн, които били обичайни системи за съхранение на вода в Индия. Той бил построен в период, когато занаятчиите били в разгара на своите строителни способности, особено за такъв вид архитектура.

Забелязва се сложна техника и красота в детайлите и пропорциите. Чанд Баори в Раджастан е друг изключителен пример за тази технология. Рани Ки Вав се е използвал за съхранение на свещена вода и е разделен на седем нива. Четвъртото ниво е най-дълбоко и води до правоъгълен резервоар с дълбочина от 23 метра.

Последното стъпало отвежда до врата, която пък води до дълъг 30-километров тунел. Неговата изходна точка е град Сидхпур, близо до Патан. Тунелът бил построен като начин за бягство, ако кралят претърпи поражение по време на война. Сега тунелът е блокиран от камъни и кал.

Заради геотектонски промени през 13-ти век река Сарасвати изчезва и Рани Ки Вав реално престава да функционира като кладенец. Тази индийска забележителност вече е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, присъединявайки се към него само преди няколко месеца – на 22 юни 2014 година.

**********

Rani Ki Vav – Well of the Queen
Magnet for tourists in India

Photo: flickr.com

Vast country like India, featuring ancient culture and rich history, can not fail to impress with hundreds of temples and other attractions.

Another magnet for tourists Rani Ki Vav – the well of the Queen. It was built in the 11th century in the city of Patan in Gujarat, on the banks of the river Saraswati.

It is said that the ladder is well established by the widowed Queen Udaymati in honor of her husband. Later the well was flooded by the nearby river and remained hidden because the mud by the end of 1980. Then this remarkable building was excavated by archaeologists and restored to its original appearance.

Rani Ki Vav is just one of many wells with a tiered design, which were common systems for water storage in India. It was built at a time when craftsmen were at the height of their building skills, especially for this type of architecture.

There is a sophisticated technique and beauty in the details and proportions. Chand Baori in Rajasthan is another outstanding example of this technology. Rani Ki Vav is used for storing sacred water and is divided into seven levels. The fourth level is the deep and leads to a rectangular tank with a depth of 23 meters.

The last step leads to a door that leads to a long 30-mile tunnel. Its starting point is the town Sidhpur near Patan. The tunnel was built as a way to escape if the king defeated in war. Now the tunnel is blocked by stones and mud.

Because geotectonic changes in the 13th century river Sarasvati disappears and Rani Ki Vav actually cease to function as well. This Indian landmark is now a World Heritage Site, joining him only a few months ago – on June 22, 2014.

Telegram Channel

About Violet Alex

Violet Alex
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.