Home / Literature / سروده ای از واصف باختری : بيا نشيمن شهباز را به گريه نشينيم

سروده ای از واصف باختری : بيا نشيمن شهباز را به گريه نشينيم

Wasef Bakhtari - 7


به روز بدرقه لحظه ها…

*

بيا نشيمن شهباز را به گريه نشينيم
ستيغ و صخره درواز را به گريه نشينيم
لباس سوگ بپوشيم چون بنفشه درين باغ
نهالهای سر افراز را به گريه نشينيم
سکوت سرد سر انجام را مديحه مبادا
سرود سبز سر آغاز را به گريه نشينيم
گروه چلچله ها جز گريز چاره چه دارد
عقابهای فلکتاز را به گريه نشينيم
به روز بدرقه لحظه های سرخ شهادت
يلان حادثه پرداز را به گريه نشينيم
ايا پرنده ازين بالهای بسته چه خواهی
بيا حماسه پرواز را به گريه نشينيم
درين ضيافت خونين چو برنخاست صدايی
شکست شيشه آواز را به گريه نشينيم

واصف باختری

Wasef Bakhtari - 3

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*