Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو پيران بنزديک لشکر رسيد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو پيران بنزديک لشکر رسيد‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

پرسش خاقن چین از پیران در مورد دلاوران ایرانی

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫چو پيران بنزديک لشکر رسيد‬
‫در و دشت از سم اسپان نديد‬
‫جهان پر سراپرده و خيمه بود‬
‫زده سرخ و زرد و بنفش و کبود‬
‫ز ديبای چينی و از پرنيان‬
‫درفشی ز هر پرده ای در ميان‬
‫فروماند و زان کارش آمد شگفت‬
‫بسی با دل انديشه اندر گرفت‬
‫که تا اين بهشتست يا رزمگاه‬
‫سپهر برينست گر تاج و گاه‬
‫بيامد بنزديک خاقان چين‬
‫پياده ببوسيد روی زمين‬
‫چو خاقان بديدش به بر درگرفت‬
‫بماند از بر و يال پيران شگفت‬
‫بپرسيد بسيار و بنواختش‬
‫بر خويش نزديک بنشاختش‬
‫بدو گفت بخ بخ که با پهلوان‬
‫نشينم چنين شاد و روشن روان‬
‫بپرسيد زان پس کز ايران سپاه‬
‫که دارد نگين و درفش و کلاه‬
‫کدامست جنگی و گردان کيند‬
‫نشسته برين کوه سر بر چيند‬
‫چنين داد پاسخ بدو پهلوان‬
‫که بيدار دل باش و روشن روان‬
‫درود جهان آفرين بر تو باد‬
‫که کردی بپرسش دل بنده شاد‬
‫ببخت تو شادانم و تن درست‬
‫روانم همی خاک پای تو جست‬
‫از ايرانيان هرچ پرسيد شاه‬
‫نه گنج و سپاهست و نه تاج و گاه‬
‫بی اندازه پيکار جستند و جنگ‬
‫ندارند از جنگ جز خاره سنگ‬
‫چو بی کام و بی نام و بی تن شدند‬
‫گريزان بکوه هماون شدند‬
‫سپهدار طوس است مردی دلير‬
‫بهامون نترسد ز پيکار شير‬
‫بزرگان چو گودرز کشوادگان‬
‫چو گيو و چو رهام ز آزادگان‬
‫ببخت سرافراز خاقان چين‬
‫سپهبد نبيند سپه را جزين‬
‫بدو گفت خاقان که نزديک من‬
‫بباش و بياور يکی انجمن‬
‫يک امروز با کام دل می خوريم‬
‫غم روز ناآمده نشمريم‬
‫بياراست خيمه چو باغ بهار‬
‫بهشتست گفتی برنگ و نگار‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.