Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ‫اينان مگر ز رحمت محض آفريده اند‬ ‫

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ‫اينان مگر ز رحمت محض آفريده اند‬ ‫

 

 

sadi

‫‫

‫‫اينان مگر ز رحمت محض آفريده اند‬ ‫
کرام جان و انس دل و نور ديده اند‬
‫لطف آيتيست در حق اينان و کبر و ناز‬
‫پيراهنی که بر قد ايشان بريده اند‬
‫آيد هنوزشان ز لب لعل بوی شير‬
‫شيرين لبان نه شير که شکر مزيده اند‬
‫پندارم آهوان تتارند مشک ريز‬
‫ليکن به زير سايه طوبی چريده اند‬
‫رضوان مگر سراچه فردوس برگشاد‬
‫کاين حوريان به ساحت دنيا خزيده اند‬
‫آب حيات در لب اينان به ظن من‬
‫کز لوله های چشمه کوثر مکيده اند‬
‫دست گدا به سيب زنخدان اين گروه‬
‫نادر رسد که ميوه اول رسيده اند‬
‫گل برچنند روز به روز از درخت گل‬
‫زين گلبنان هنوز مگر گل نچيده اند‬
‫عذرست هندوی بت سنگين پرست را‬
‫بيچارگان مگر بت سيمين نديده اند‬
‫اين لطف بين که با گل آدم سرشته اند‬
‫وين روح بين که در تن آدم دميده اند‬
‫آن نقطه های خال چه شاهد نشانده اند‬ ‫
وين خط های سبز چه موزون کشيده اند‬
‫بر استوای قامتشان گويی ابروان‬ ‫
بالای سرو راست هلالی خميده اند‬
‫با قامت بلند صنوبرخرامشان‬
‫سرو بلند و کاج به شوخی چميده اند‬
‫سحرست چشم و زلف و بناگوششان دريغ‬ ‫
کاين ممنان به سحر چنين بگرويده اند‬
‫ز ايشان توان به خون جگر يافتن مراد‬
‫کز کودکی به خون جگر پروريده اند‬
‫دامن کشان حسن دلاويز را چه غم‬
‫کشفتگان عشق گريبان دريده اند‬
‫در باغ حسن خوشتر از اينان درخت نيست‬ ‫
مرغان دل بدين هوس از بر پريده اند‬
‫با چابکان دلبر و شوخان دلفريب‬
‫بسيار درفتاده و اندک رهيده اند‬
‫هرگز جماعتی که شنيدند سر عشق‬
‫نشنيده ام که باز نصيحت شنيده اند‬
‫زنهار اگر به دانه خالی نظر کنی‬
‫ساکن که دام زلف بر آن گستريده اند‬
‫گر شاهدان نه دنيی و دين می برند و عقل‬
‫پس زاهدان برای چه خلوت گزيده اند‬
‫نادر گرفت دامن سودای وصلشان‬ ‫
دستی که عاقبت نه به دندان گزيده اند‬
‫بر خاک ره نشستن سعدی عجب مدار‬
‫مردان چه جای خاک که بر خون طپيده اند‬

‫‫‫‫‫

‫‫‫

شیخ اجل سعدی شیرازی

 

سعدی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.