Home / Literature / سروده ای از واصف باختری : خورشيد گرفت دشت و دره را

سروده ای از واصف باختری : خورشيد گرفت دشت و دره را

Wasef Bakhtari - 7

اشراق شكسته

*
خورشيد گرفت دشت و دره را
اندُه نه سزاست جز شب پره را
اي غالبه بوي برخيز و بشوي
در چشمة نور اين پنجره را
صبحست هلا، مژگان بگشا
آزاد گذار آهو بره را
اي طرفه حريف، سرما زده ايم
نه پيشترک آن مجمره را
ني مجمره يي از آهن و روي
آن مجمرة لعل سره را
کز لشکر غم درهم شکنيم
هم ميمنه را هم ميسره را
خوانيم غزل از راز ازل
خونين نکنند گر حنجره را

واصف باختری

Wasef Bakhtari - 3

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*