Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : جهانديده کشاورزی بدشتی

سروده ای از پروین اعتصامی : جهانديده کشاورزی بدشتی

پروین اعتصامی 2

 

آرزوی مادر

*

‫‬‬
‫جهانديده کشاورزی بدشتی‬
‫بعمری داشتی زرعی و کشتی‬
‫بوقت غله، خرمن توده کردی‬
‫دل از تيمار کار آسوده کردی‬
‫ستمها ميکشيد از باد و از خاک‬
‫که تا از کاه ميشد گندمش پاک‬
‫جفا از آب و گل ميديد بسيار‬
‫که تا يک روز می انباشت انبار‬
‫سخنها داشت با هر خاک و بادی‬
‫بهنگام شياری و حصاری‬
‫سحرگاهی هوا شد سرد زانسان‬
‫که از سرما بخود لرزيد دهقان‬
‫پديد آورد خاشاکی و خاری‬
‫شکست از تاک پيری شاخساری‬
‫نهاد آن هيمه را نزديک خرمن‬
‫فروزينه زد، آتش کرد روشن‬
‫چو آتش دود کرد و شعله سر داد‬
‫بناگه طائری آواز در داد‬
‫که ای برداشته سود از يکی شصت‬
‫درين خرمن مرا هم حاصلی هست‬
‫نشايد کتش اينجا برفروزی‬
‫مبادا خانمانی را بسوزی‬
‫بسوزد گر کسی اين آشيانرا‬
‫چنان دانم که ميسوزد جهان را‬
‫اگر برقی بما زين آذر افتد‬
‫حساب ما برون زين دفتر افتد‬
‫بسی جستم بشوق از حلقه و بند‬
‫که خواهم داشت روزی مرغکی چند‬
‫هنوز آن ساعت فرخنده دور است‬
‫هنوز اين لانه بی بانگ سرور است‬
‫ترا زين شاخ آنکو داد باری‬
‫مرا آموخت شوق انتظاری‬
‫بهر گامی که پوئی  کامجوئيست‬
‫نهفته، هر دلی را آرزوئيست‬
‫توانی بخش، جان ناتوان را‬ ‫
که بيم ناتوانيهاست جان را‬

 

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.