Home / Literature / سروده ای از واصف باختری : ز شهر فجر پيام آوری ظهور نکرد

سروده ای از واصف باختری : ز شهر فجر پيام آوری ظهور نکرد

Wasef Bakhtari - 7

با سوگواران…

*
ز شهر فجر پيام آوری ظهور نکرد
چريک نور ز مرز افق عبور نکرد
دگر نداشت توان ستيز مرغ اسير
مگو به پنجره ها حمله از غرور نکرد
دلم جزيره متروک آرزوها شد
مسافری گذر از آن ديار دور نکرد
روايتيست ز سنگ صبور در گيتی
کسی حکايت ازين شيشه صبور نکرد
تنور سرکش سوگ جوانه هاست دلم
که نسل هيمه چرا شکوه از تنور نکرد
شهيد من چه کنم دشنه يتيم ترا
دگر کسی گذر از کوچه باغ نور نکرد
منم سياه ترين سطر دفتر هستی
خوشا کسی که چنين سطر را مرور نکرد

واصف باختری

Wasef Bakhtari - 3

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*