web stats
Home / Literature / کشکول شیخ بهایی : امثال و حکم – با آب پرهیزکاری دهان خود را شستشو ده

کشکول شیخ بهایی : امثال و حکم – با آب پرهیزکاری دهان خود را شستشو ده

Sheik_bahayi

امثال و حکم – با آب پرهیزکاری دهان خود را شستشو ده

*

تنی از ابدال گفته است که : در بلاد مغرب گذرم به پزشکی افتاد که بیمارانی نزد او بودند و برای آنان شیوه درمانشان میگفت .

پس پیش رفتم و گفتم : خدا بر تو ببخشاید بیماری من درمان کن .

ساعتی در چهره من نگریست و گفت : ریشه های فقر و برگ صبر و هلیله فروتنی را بگیر و در ظرف یقین جمع کن و آب خوف بر آن بریز و آتش اندوه در زیر آن بیفروز سپس آن را در صافی

مراقبه بپالای و در جام خرسندی ریز و با شراب توکل بیامیز و با دست صدق آن را بخور و با کاسه استغفار آن را بیاشام و سپس با آب پرهیزکاری دهان خود را شستشو ده و از حرص بپرهیز ، پس

امید که پروردگار تو را شفا دهد

شیخ بهایی

شیخ بهایی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*