Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : کبوتر بچه ای با شوق پرواز

سروده ای از پروین اعتصامی : کبوتر بچه ای با شوق پرواز

پروین اعتصامی 2

 

آرزوی پرواز

*

‫‬
‫کبوتر بچه ای با شوق پرواز‬ ‫
بجرئت کرد روزی بال و پر باز‬
‫پريد از شاخکی بر شاخساری‬ ‫
گذشت از بامکی بر جو کناری‬
‫نمودش بسکه دور آن راه نزديک‬ ‫
شدش گيتی به پيش چشم تاريک‬
‫ز وحشت سست شد بر جای ناگاه‬
‫ز رنج خستگی درماند در راه‬
‫گه از انديشه بر هر سو نظر کرد‬ ‫
گه از تشويش سر در زير پر کرد‬
‫نه فکرش با قضا دمساز گشتن‬ ‫
نهاش نيروی زان ره بازگشتن‬
‫نه گفتی کان حوادث را چه نامست‬
‫نه راه لانه دانستی کدامست‬
‫نه چون هر شب حديث آب و دانی‬
‫نه از خواب خوشی نام و نشانی‬
‫فتاد از پای و کرد از عجز فرياد‬ ‫
ز شاخی مادرش آواز در داد‬
‫کزينسان است رسم خودپسندی‬
‫چنين افتند مستان از بلندی‬
‫بدن خردی نيايد از تو کاری‬
‫به پشت عقل بايد بردباری‬
‫ترا پرواز بس زودست و دشوار‬
‫ز نو کاران که خواهد کار بسيار‬
‫بياموزندت اين جرئت مه و سال‬
‫همت نيرو فزايند، هم پر و بال‬
‫هنوزت دل ضعيف و جثه خرد است‬
‫هنوز از چرخ، بيم دستبرد است‬
‫هنوزت نيست پای برزن و بام‬
‫هنوزت نوبت خواب است و آرام‬
‫هنوزت انده بند و قفس نيست‬ ‫
بجز بازيچه، طفلان را هوس نيست‬
‫نگردد پخته کس با فکر خامی‬
‫نپويد راه هستی را به گامی‬
‫ترا توش هنر ميبايد اندوخت‬
‫حديث زندگی ميبايد آموخت‬
‫ببايد هر دو پا محکم نهادن‬ ‫
از آن پس، فکر بر پای ايستادن‬
‫پريدن بی پر تدبير، مستی است‬
‫جهان را گه بلندی، گاه پستی است‬
‫به پستی در، دچار گير و داريم‬
‫ببالا، چنگ شاهين را شکاريم‬
‫من اينجا چون نگهبانم و تو چون گنج‬
‫ترا آسودگی بايد، مرا رنج‬
‫تو هم روزی روی زين خانه بيرون‬
‫ببينی سحربازيهای گردون‬
‫از اين آرامگه وقتی کنی ياد‬
‫که آبش برده خاک و باد بنياد‬
‫نه ای تا زاشيان امن دلتنگ‬
‫نه از چوبت گزند آيد، نه از سنگ‬
‫مرا در دامها بسيار بستند‬
‫ز بالم کودکان پرها شکستند‬
‫گه از ديوار سنگ آمد گه از در‬
‫گهم سرپنجه خونين شد گهی سر‬
‫نگشت آسايشم يک لحظه دمساز‬ ‫
گهی از گربه ترسيدم، گه از باز‬
‫هجوم فتنه های آسمانی‬ ‫
مرا آموخت علم زندگانی‬
‫نگردد شاخک بی بن برومند‬ ‫
ز تو سعی و عمل بايد، ز من پند‬

 

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.