Home / Literature / سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : گفت موسى اى کريم کارساز‬

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : گفت موسى اى کريم کارساز‬

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

 

‫پرسيدن موسى عليه السلام از حق تعالى سر غلبه ى ظالمان‬

*

‫‬‬‬‫

‫گفت موسى اى کريم کارساز‬

‫اى که يك دم ذکر تو عمر دراز‬

‫نقش کژمژ ديدم اندر آب و گل‬ ‫

چون ملايك اعتراضى کرد دل‬

‫که چه مقصود است نقشى ساختن‬

‫و اندر او تخم فساد انداختن‬

‫آتش ظلم و فساد افروختن‬ ‫

مسجد و سجده آنان را سوختن‬

‫مايه ى خونابه و زردآبه را‬ ‫

جوش دادن از براى لابه را‬

‫من يقين دانم که عين حكمت است‬ ‫

ليك مقصودم عيان و رويت است‬

‫آن يقين مى گويدم خاموش آن‬ ‫

حرص رويت گويدم نه جوش آن‬

‫مر ملايك را نمودى سر خويش‬ ‫

کاين چنين نوشى همى ارزد به نيش‬

‫عرضه کردى نور آدم را عيان‬ ‫

بر ملايك گشت مشكلها بيان‬

‫حشر تو گويد که سر مرگ چيست‬ ‫

ميوه ها گويند سر برگ چيست‬

‫سر خون و نطفه حسن آدمى است‬ ‫

سابق هر بيشيى آخر کمى است‬

‫لوح را اول بشويد بى وقوف‬

‫آن گهى بروى نويسد او حروف‬

‫خون کند دل را و اشك مستهان‬ ‫

بر نويسد بر وى اسرار آن گهان‬

‫وقت شستن لوح را بايد شناخت‬

‫که مر آن را دفترى خواهند ساخت‬

‫چون اساس خانه اى مى افگنند‬

‫اولين بنياد را بر مى کنند‬

‫گل بر آرند اول از قعر زمين‬

‫تا به آخر بر کشى ماء معين‬

‫از حجامت کودکان گريند زار‬ ‫

که نمى دانند ايشان سر کار‬

‫مرد خود زر مى دهد حجام را‬

‫مى نوازد نيش خون آشام را‬

‫مى دود حمال زى بار گران‬

‫مى ربايد بار را از ديگران‬

‫جنگ حمالان براى بار بين‬ ‫

اين چنين است اجتهاد کار بين‬

‫چون گرانيها اساس راحت است‬

‫تلخها هم پيشواى نعمت است‬

‫حفت الجنة بمكروهاتنا‬ ‫

حفت النيران من شهواتنا‬

‫تخم مايه ى آتشت شاخ تر است‬ ‫

سوخته ى آتش قرين کوثر است‬

‫هر که در زندان قرين محنتى است‬ ‫

آن جزاى لقمه اى و شهوتى است‬

‫هر که در قصرى قرين دولتى است‬

‫آن جزاى کارزار و محنتى است‬

‫هر که را ديدى به زر و سيم فرد‬

‫دان که اندر کسب کردن صبر کرد‬

‫بى سبب بيند چو ديده شد گذار‬ ‫

تو که در حسى سبب را گوش دار‬

‫آن که بيرون از طبايع جان اوست‬ ‫

منصب خرق سببها آن اوست‬

‫بى سبب بيند نه از آب و گيا‬

‫چشم چشمه ى معجزات انبيا‬

‫اين سبب همچون طبيب است و عليل‬ ‫

اين سبب همچون چراغ است و فتيل‬

‫شب چراغت را فتيل نو بتاب‬ ‫

پاك دان زينها چراغ آفتاب‬

‫رو تو کهگل ساز بهر سقف خان‬ ‫

سقف گردون را ز کهگل پاك دان‬

‫اه که چون دل دار ما غم سوز شد‬ ‫

خلوت شب در گذشت و روز شد‬

‫جز به شب جلوه نباشد ماه را‬ ‫

جز به درد دل مجو دل خواه را‬

‫ترك عيسى کرده خر پرورده اى‬ ‫

لاجرم چون خر برون پرده اى‬

‫طالع عيسى است علم و معرفت‬

‫طالع خر نيست اى تو خر صفت‬

‫ناله ى خر بشنوى رحم آيدت‬ ‫

پس ندانى خر خرى فرمايدت‬

‫رحم بر عيسى کن و بر خر مكن‬ ‫

طبع را بر عقل خود سرور مكن‬

‫طبع را هل تا بگريد زار زار‬

‫تو از او بستان و وام جان گزار‬

‫سالها خربنده بودى بس بود‬

‫ز انكه خربنده ز خر واپس بود‬

‫ز اخروهن مرادش نفس تست‬

کاو به آخر بايد و عقلت نخست‬

‫هم مزاج خر شده ست اين عقل پست‬

‫فكرش اين که چون علف آرم بدست‬

‫آن خر عيسى مزاج دل گرفت‬ ‫

در مقام عاقلان منزل گرفت‬

‫ز انكه غالب عقل بود و خر ضعيف‬ ‫

از سوار زفت گردد خر نحيف‬

‫و ز ضعيفى عقل تو اى خر بها‬ ‫

اين خر پژمرده گشته ست اژدها‬

‫گر ز عيسى گشته اى رنجور دل‬ ‫

هم از او صحت رسد او را مهل‬

‫چونى اى عيساى عيسى دم ز رنج‬

‫که نبود اندر جهان بى مار گنج‬

‫چونى اى عيسى ز ديدار جهود‬ ‫

چونى اى يوسف ز مكار حسود‬

‫تو شب و روز از پى اين قوم غمر‬ ‫

چون شب و روزى مدد بخشاى عمر‬

‫چونى از صفراييان بى هنر‬ ‫

چه هنر زايد ز صفرا درد سر‬

‫تو همان کن که کند خورشيد شرق‬

‫ما نفاق و حيله و دزدى و زرق‬

‫تو عسل ما سرکه در دنيا و دين‬ ‫

دفع اين صفرا بود سرکنگبين‬

‫سرکه افزوديم ما قوم زحير‬

‫تو عسل بفزا کرم را وامگير‬

‫اين سزيد از ما چنان آمد ز ما‬ ‫

ريگ اندر چشم چه فزايد عما‬

‫آن سزد از تو أيا کحل عزيز‬ ‫

که بيابد از تو هر ناچيز چيز‬

‫ز آتش اين ظالمانت دل کباب‬ ‫

از تو جمله اهد قومى بد خطاب‬

‫کان عودى در تو گر آتش زنند‬

‫اين جهان از عطر و ريحان آگنند‬

‫تو نه آن عودى کز آتش کم شود‬ ‫

تو نه آن روحى که اسير غم شود‬

‫عود سوزد کان عود از سوز دور‬

‫باد کى حمله برد بر اصل نور‬

‫اى ز تو مر آسمانها را صفا‬ ‫

اى جفاى تو نكوتر از وفا‬

‫ز انكه از عاقل جفايى گر رود‬

‫از وفاى جاهلان آن به بود‬

‫گفت پيغمبر عداوت از خرد‬

‫بهتر از مهرى که از جاهل رسد‬

 

مولانا جلال الدین محمد بلخی –  مولوی

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.