Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : تژاو غمی با دو ديده پرآب‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : تژاو غمی با دو ديده پرآب‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

جمع آوری لشکر ترکان برای مقابله با سپاه ایران

*‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫تژاو غمی با دو ديده پرآب‬
‫بيامد بنزديک افراسياب‬
‫چنين گفت کامد سپهدار طوس‬
‫ابا لشکری گشن و پيلان کوس‬
‫پلاشان و آن نامداران مرد‬
‫بخاک اندر آمد سرانشان ز گرد‬
‫همه مرز و بوم آتش اندر زدند‬
‫فسيله سراسر بهم برزدند‬
‫چو بشنيد افراسياب اين سخن‬
‫غمی گشت و بر چاره افگند بن‬
‫بپيران ويسه چنين گفت شاه‬
‫که گفتم بياور ز هر سو سپاه‬
‫درنگ آمدت رای از کاهلی‬
‫ز پيری گران گشته و بددلی‬
‫نه دژ ماند اکنون نه اسپ و نه مرد‬
‫نشستن نشايد بدين مرز کرد‬
‫بسی خويش و پيوند ما برده گشت‬
‫بسی مرد نيک اختر آزرده گشت‬
‫کنون نيست امروز روز درنگ‬
‫جهان گشت بر مرد بيدار تنگ‬
‫جهاندار پيران هم اندر شتاب‬
‫برون آمد از پيش افراسياب‬
‫ز هر مرز مردان جنگی بخواند‬
‫سليح و درم داد و لشکر براند‬
‫چو آمد ز پهلو برون پهلوان‬
‫همی نامزد کرد جای گوان‬
‫سوی ميمنه بارمان و تژاو‬
‫سواران که دارند با شير تاو‬
‫چو نستهين گرد بر ميسره‬
‫کجا شير بودی بچنگش بره‬
‫جهان پر شد از ناله ی کرنای‬
‫ز غريدن کوس و هندی درای‬
‫هوا سربسر سرخ و زرد و بنفش‬
‫ز بس نيزه و گونه گونه درفش‬
‫سپاهی ز جنگ آوران صدهزار‬
‫نهاده همه سر سوی کارزار‬
‫ز دريا بدريا نبود ايچ راه‬
‫ز اسپ و ز پيل و هيون و سپاه‬
‫همی رفت لشکر گروها گروه‬
‫نبد دشت پيدا نه دريا نه کوه‬
‫بفرمود پيران که بيره رويد‬
‫از ايدر سوی راه کوته رويد‬
‫نبايد که يابند خود آگهی‬
‫ازين نامداران با فرهی‬
‫مگر ناگهان بر سر آن گروه‬
‫فرود آرم اين گشن لشکر چو کوه‬
‫برون کرد کارآگهان ناگهان‬
‫همی جست بيدار کار جهان‬
‫بتندی براه اندر آورد روی‬
‫بسوی گروگرد شد جنگجوی‬
‫ميان سرخس است نزديک طوس‬
‫ز باورد برخاست آوای کوس‬
‫بپيوست گفتار کارآگهان‬
‫بپيران بگفتند يک يک نهان‬
‫که ايشان همه ميگسارند و مست‬
‫شب و روز با جام پر می بدست‬
‫سواری طلايه نديدم براه‬
‫نه انديشه ی رزم توران سپاه‬
‫چو بشنيد پيران يلان را بخواند‬
‫ز لشکر فراوان سخنها براند‬
‫که در رزم ما را چنين دستگاه‬
‫نبودست هرگز بايران سپاه‬

‫‫‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.