Home / Literature / سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : باز آن باشد که باز آيد به شاه‬ ‫

سروده ای از مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) : باز آن باشد که باز آيد به شاه‬ ‫

DSC_0003 (Small)45 (Medium)

 

‫گرفتار شدن باز ميان جغدان به ويرانه‬

*

‫‬‬‬‫

‫‫باز آن باشد که باز آيد به شاه‬ ‫

باز کور است آن که شد گم کرده راه‬

‫راه را گم کرد و در ويران فتاد‬

‫باز در ويران بر جغدان فتاد‬

‫او همه نور است از نور رضا‬

‫ليك کورش کرد سرهنگ قضا‬

‫خاك در چشمش زد و از راه برد‬ ‫

در ميان جغد و ويرانش سپرد‬

‫بر سرى جغدانش بر سر مى زنند‬

‫پر و بال نازنينش مى کنند‬

‫ولوله افتاد در جغدان که ها‬ ‫

باز آمد تا بگيرد جاى ما‬

‫چون سگان کوى پر خشم و مهيب‬ ‫

اندر افتادند در دلق غريب‬

‫باز گويد من چه در خوردم به جغد‬ ‫

صد چنين ويران فدا کردم به جغد‬

‫من نخواهم بود اينجا مى روم‬

‫سوى شاهنشاه راجع مى شوم‬

‫خويشتن مكشيد اى جغدان که من‬ ‫

نه مقيمم مى روم سوى وطن‬

‫اين خراب آباد در چشم شماست‬ ‫

ور نه ما را ساعد شه باز جاست‬

‫جغد گفتا باز حيلت مى کند‬

‫تا ز خان و مان شما را بر کند‬

‫خانه هاى ما بگيرد او به مكر‬

‫بر کند ما را به سالوسى ز وکر‬

‫مى نمايد سيرى اين حيلت پرست‬ ‫

و الله از جمله ى حريصان بدتر است‬

‫او خورد از حرص طين را همچو دبس‬

‫دنبه مسپاريد اى ياران به خرس‬

‫لاف از شه مى زند وز دست شاه‬ ‫

تا برد او ما سليمان را ز راه‬

‫خود چه جنس شاه باشد مرغكى‬ ‫

مشنوش گر عقل دارى اندکى‬

‫جنس شاه است او و يا جنس وزير‬ ‫

هيچ باشد لايق لوزينه سير‬

‫آن چه مى گويد ز مكر و فعل و فن‬

‫هست سلطان با حشم جوياى من‬

‫اينت ماليخولياى ناپذير‬ ‫

اينت لاف خام و دام گول گير‬

‫هر که اين باور کند از ابلهى است‬ ‫

مرغك لاغر چه در خورد شهى است‬

‫کمترين جغد ار زند بر مغز او‬

‫مر و را يارى گرى از شاه کو‬

‫گفت باز ار يك پر من بشكند‬

‫بيخ جغدستان شهنشه بر کند‬

‫جغد چه بود خود اگر بازى مرا‬ ‫

دل برنجاند کند با من جفا‬

‫شه کند توده به هر شيب و فراز‬

‫صد هزاران خرمن از سرهاى باز‬

‫پاسبان من عنايات وى است‬ ‫

هر کجا که من روم شه در پى است‬

‫در دل سلطان خيال من مقيم‬

‫بى خيال من دل سلطان سقيم‬

‫چون بپراند مرا شه در روش‬

‫مى پرم بر اوج دل چون پرتوش‬

‫همچو ماه و آفتابى مى پرم‬

‫پرده هاى آسمانها مى درم‬

‫روشنى عقلها از فكرتم‬ ‫

انفطار آسمان از فطرتم‬

‫بازم و حيران شود در من هما‬ ‫

جغد که بود تا بداند سر ما‬

‫شه براى من ز زندان ياد کرد‬ ‫

صد هزاران بسته را آزاد کرد‬

‫يك دمم با جغدها دمساز کرد‬ ‫

از دم من جغدها را باز کرد‬

‫اى خنك جغدى که در پرواز من‬

‫فهم کرد از نيك بختى راز من‬

‫در من آويزيد تا نازان شويد‬ ‫

گر چه جغدانيد شهبازان شويد‬

‫آن که باشد با چنان شاهى حبيب‬ ‫

هر کجا افتد چرا باشد غريب‬

‫هر که باشد شاه دردش را دوا‬ ‫

گر چو نى نالد نباشد بى نوا‬

‫مالك ملكم نيم من طبل خوار‬

‫طبل بازم مى زند شه از کنار‬

‫طبل باز من نداى ارجعی‬ ‫

حق گواه من به رغم مدعى‬

‫من نيم جنس شهنشه دور از او‬ ‫

ليك دارم در تجلى نور از او‬

‫نيست جنسيت ز روى شكل و ذات‬

‫آب جنس خاك آمد در نبات‬

‫باد جنس آتش آمد در قوام‬ ‫

طبع را جنس آمده ست آخر مدام‬

‫جنس ما چون نيست جنس شاه ما‬ ‫

ماى ما شد بهر ماى او فنا‬

‫چون فنا شد ماى ما او ماند فرد‬ ‫

پيش پاى اسب او گردم چو گرد‬

‫خاك شد جان و نشانيهاى او‬

‫هست بر خاکش نشان پاى او‬

‫خاك پايش شو براى اين نشان‬

‫تا شوى تاج سر گردن کشان‬

‫تا که نفريبد شما را شكل من‬ ‫

نقل من نوشيد پيش از نقل من‬

‫اى بسا کس را که صورت راه زد‬

‫قصد صورت کرد و بر الله زد‬

‫آخر اين جان با بدن پيوسته است‬ ‫

هيچ اين جان با بدن مانند هست‬

‫تاب نور چشم با پيه است جفت‬

‫نور دل در قطره ى خونى نهفت‬

‫شادى اندر گرده و غم در جگر‬ ‫

عقل چون شمعى درون مغز سر‬

‫اين تعلقها نه بى کيف است و چون‬ ‫

عقلها در دانش چونى زبون‬

‫جان کل با جان جزو آسيب کرد‬ ‫

جان از او درى ستد در جيب کرد‬

‫همچو مريم جان از آن آسيب جيب‬

‫حامله شد از مسيح دل فريب‬

‫آن مسيحى نه که بر خشك و تر است‬ ‫

آن مسيحى کز مساحت برتر است‬

‫پس ز جان جان چو حامل گشت جان‬ ‫

از چنين جانى شود حامل جهان‬

‫پس جهان زايد جهان ديگرى‬ ‫

اين حشر را وا نمايد محشرى‬

‫تا قيامت گر بگويم بشمرم‬ ‫

من ز شرح اين قيامت قاصرم‬

‫اين سخنها خود به معنى يا ربى است‬ ‫

حرفها دام دم شيرين لبى است‬

‫چون کند تقصير پس چون تن زند‬ ‫

چون که لبيكش به يا رب مى رسد‬

‫هست لبيكى که نتوانى شنيد‬

‫ليك سر تا پاى بتوانى چشيد‬

 

مولانا جلال الدین محمد بلخی –  مولوی

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.