web stats
Home / Literature / سروده ای از انوری : دلم را انده جان می ندارد

سروده ای از انوری : دلم را انده جان می ندارد

انوری شاعر

 

دلم را انده جان می ندارد

چنان کاید جهانی می گذارد

حدیث عشق باز اندر فکندست

دگر بارش همانا می بخارد

چه گویم تا که کاری بر نسازد

چه سازم تا که رنگی بر نیارد

چه خواهد کرد چندین غم ندانم

که جای یک غم دیگر ندارد

به زاری گفتمش در صبر زن دست

اگر عشقت به دست غم سپارد

مرا گفتا تو را با کار خود کار

مسلمان  مردم این را دل شمارد

بنامیزد دلم در منصب عشق

به آیین شغل هایی می گذارد

 

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*