web stats
Home / Literature / سروده ای از امیر خسرو دهلوی : ابر می بارد و من میشوم جدا از یار جدا

سروده ای از امیر خسرو دهلوی : ابر می بارد و من میشوم جدا از یار جدا

Amirkhoosro

 

ابر می بارد و من میشوم جدا از یار جدا

چون کنم دل به چنین روز  ز دلدار جدا

ابر و باران و من و یار ستاده به وداع

من جدا گریه کنان ابر جدا , یار جدا

سبزه نو خیز و هوا خرم و بستان سرسبز

بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا

ای مرا در ته هر موی ز زلف بندی

چه کنی بند ز بندم همه یکبار جدا

دیده از بهر تو خونبار شد , ای مردم چشم

مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا

نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این

مانده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا

دیده صدرخنه شد از بهر تو , خاکی زرهت

زود برگیر و بکن رخنه دیدار جدا

می دهم جان مرو از من , و گرت باور نیست

پیش از آن خواهی , بستان و نگهدار جدا

حسن تو دیر نپاید چوزخسرو رفتی

گل بسی دیر نباشد چو شد از خار جدا

 

امیرخسرو دهلوی

امیرخسرو-دهلوی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*