web stats
Home / Literature / سروده ای از انوری : دلبر هنوز ما را از خود نمی شمارد

سروده ای از انوری : دلبر هنوز ما را از خود نمی شمارد

انوری شاعر

 

دلبر هنوز ما را از خود نمی شمارد

با او چه کرد شاید با او گفت که یارد

جانم فدای زلفش تا خون او بریزد

عمرم هلاک چشمش تا گرد از او برآرد

جان را چه قیمت آرد گر در غمش نسوزد

دل را محل چه باشد گر درد او ندارد

گیتی بسی نماند گر چهره باز گیرد

زنده کسی نماند گر غمزه بر گمارد

آوازه ی جمالش دلها همی نوازد

لیکن بر وصالش کس را نمی گذارد

 

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*