web stats
Home / Literature / سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : آن كيست كز روی كرم با ما وفاداری كند‬

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : آن كيست كز روی كرم با ما وفاداری كند‬

250px-دیوان_حافظ

 

‫‫آن كيست كز روی كرم با ما وفاداری كند‬
‫بر جای بدكاری چو من يك دم نكوكاری كند‬

اول به بانگ نای و نی آرد به دل پيغام وی‬
‫وان گه به يك پيمانه می با من وفاداری كند‬

دلبر كه جان فرسود از او كام دلم نگشود از او‬
‫نوميد نتوان بود از او باشد كه دلداری كند‬

گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام‬
‫گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری كند‬

پشمينه پوش تندخو از عشق نشنيده است بو‬
‫از مستيش رمزی بگو تا ترك هشياری كند‬

چون من گدای بينشان مشكل بود ياری چنان‬
‫سلطان كجا عيش نهان با رند بازاری كند‬

زان طره پرپيچ و خم سهل است اگر بينم ستم‬
‫از بند و زنجيرش چه غم هر كس كه عياری كند‬

شد لشكر غم بی عدد از بخت می خواهم مدد‬
‫تا فخر دين عبدالصمد باشد كه غمخواری كند‬

با چشم پرنيرنگ او حافظ مكن آهنگ او‬
‫كان طره شبرنگ او بسيار طراری كند‬

خواجه حافظ شیرازی

دیوان حافظ_1xr

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*