Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : آن شکرخنده که پرنوش دهانی دارد‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : آن شکرخنده که پرنوش دهانی دارد‬

sadi

‫‫

‫آن شکرخنده که پرنوش دهانی دارد‬

‫نه دل من که دل خلق جهانی دارد‬

‫به تماشای درخت چمنش حاجت نيست‬ ‫

هر که در خانه چنو سرو روانی دارد‬

‫کافران از بت بی جان چه تمتع دارند‬

‫باری آن بت بپرستند که جانی دارد‬

‫ابرويش خم به کمان ماند و قد راست به تير‬ ‫

کس نديدم که چنين تير و کمانی دارد‬

‫علت آنست که وقتی سخنی می گويد‬

‫ور نه معلوم نبودی که دهانی دارد‬

‫حجت آنست که وقتی کمری می بندد‬ ‫

ور نه مفهوم نگشتی که ميانی دارد‬

‫ای که گفتی مرو اندر پی خون خواره خويش‬

‫با کسی گوی که در دست عنانی دارد‬

‫عشق داغيست که تا مرگ نيايد نرود‬ ‫

هر که بر چهره از اين داغ نشانی دارد‬

‫سعديا کشتی از اين موج به در نتوان برد‬

‫که نه بحريست محبت که کرانی دارد‬

 

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*