Home / Literature / سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد‬

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد‬

Hafez - b3

 

‫خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد‬
‫كه در دستت بجز ساغر نباشد‬
‫زمان خوشدلی درياب و در ياب‬
‫كه دايم در صدف گوهر نباشد‬
‫غنيمت دان و می خور در گلستان‬
‫كه گل تا هفته ديگر نباشد‬
‫ايا پرلعل كرده جام زرين‬
‫ببخشا بر كسی كش زر نباشد‬
‫بيا ای شيخ و از خمخانه ما‬
‫شرابی خور كه در كوثر نباشد‬
‫بشوی اوراق اگر همدرس مايی
‫كه علم عشق در دفتر نباشد‬
‫ز من بنيوش و دل در شاهدی بند‬
‫كه حسنش بسته زيور نباشد‬
‫شرابی بی خمارم بخش يا رب‬
‫كه با وی هيچ درد سر نباشد‬
‫من از جان بنده سلطان اويسم‬
‫اگر چه يادش از چاكر نباشد‬
‫به تاج عالم آرايش كه خورشيد‬
‫چنين زيبنده افسر نباشد‬
‫كسی گيرد خطا بر نظم حافظ‬
‫كه هيچش لطف در گوهر نباشد‬

خواجه حافظ شیرازی

Hafez_880714_095

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*