Home / Literature / سروده ای از انوری : یار ما را به هیچ برنگرفت

سروده ای از انوری : یار ما را به هیچ برنگرفت

انوری شاعر

 

یار ما را به هیچ برنگرفت

وانچه گفتیم هیچ در نگرفت

پرده ی ما دریده گشت و هنوز

پرده از روی کار بر نگرفت

در نیامد ز راه دیده به دل

تا دل از راه سینه بر نگرفت

خدمت ما بجز هبا نشمرد

صحبت ما بجز هدر نرفت

جز وفا سیرت دلم نگذاشت

جز جفا عادتی دگر نگرفت

هیچ روزی مرا به سر نامد

که دلم عشق او از سر نگرفت

 

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*