Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : تو را ز حال پريشان ما چه غم دارد‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : تو را ز حال پريشان ما چه غم دارد‬

sadi

‫‫

‫تو را ز حال پريشان ما چه غم دارد‬

‫اگر چراغ بميرد صبا چه غم دارد‬

‫تو را که هر چه مرادست می رود از پيش‬ ‫

ز بی مرادی امثال ما چه غم دارد‬

‫تو پادشاهی گر چشم پاسبانان همه شب‬

‫به خواب درنرود پادشا چه غم دارد‬

‫خطاست اين که دل دوستان بيازاری‬

‫وليک قاتل عمد از خطا چه غم دارد‬

‫امير خوبان آخر گدای خيل توايم‬ ‫

جواب ده که امير از گدا چه غم دارد‬

‫بکی العذول علی ماجری لا جفانی‬

‫رفيق غافل از اين ماجرا چه غم دارد‬

‫هزار دشمن اگر در قفاست عارف را‬ ‫

چو روی خوب تو ديد از قفا چه غم دارد‬

‫قضا به تلخی و شيرينی ای پسر رفتست‬

‫تو گر ترش بنشينی قضا چه غم دارد‬

‫بلای عشق عظيمست لاابالی را‬ ‫

چو دل به مرگ نهاد از بلا چه غم دارد‬

‫جفا و هر چه توانی بکن که سعدی را‬ ‫

که ترک خويش گرفت از جفا چه غم دارد‬

 

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*