web stats
Home / Literature / سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : دلم جز مهر مه رويان طريقی بر نمی گيرد‬

سروده ای از خواجه حافظ شیرازی : دلم جز مهر مه رويان طريقی بر نمی گيرد‬

Hafez - 7

‫دلم جز مهر مه رويان طريقی بر نمی گيرد‬
‫ز هر در می دهم پندش وليكن در نمی گيرد‬
‫خدا را ای نصيحتگو حديث ساغر و می گو‬
‫كه نقشی در خيال ما از اين خوشتر نمی گيرد‬
‫بيا ای ساقی گلرخ بياور باده رنگين‬
‫كه فكری در درون ما از اين بهتر نمی گيرد‬
‫صراحی می كشم پنهان و مردم دفتر انگارند‬
‫عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمی گيرد‬
‫من اين دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی‬
‫كه پير می فروشانش به جامی بر نمی گيرد‬
‫از آن رو هست ياران را صفاها با می لعلش‬
‫كه غير از راستی نقشی در آن جوهر نمی گيرد‬
‫سر و چشمی چنين دلكش تو گويی چشم از او بردوز‬
‫برو كاين وعظ بی معنی مرا در سر نمی گيرد‬
‫نصيحتگوی رندان را كه با حكم قضا جنگ است‬
‫دلش بس تنگ می بينم مگر ساغر نمی گيرد‬
‫ميان گريه می خندم كه چون شمع اندر اين مجلس‬
‫زبان آتشينم هست ليكن در نمی گيرد‬
‫چه خوش صيد دلم كردی بنازم چشم مستت را‬
‫كه كس مرغان وحشی را از اين خوشتر نمی گيرد‬
‫سخن در احتياج ما و استغنای معشوق است‬
‫چه سود افسونگری ای دل كه در دلبر نمی گيرد‬
‫من آن آيينه را روزی به دست آرم سكندروار‬
‫اگر می گيرد اين آتش زمانی ور نمی گيرد‬
‫خدا را رحمی ای منعم كه درويش سر كويت‬
‫دری ديگر نمی داند رهی ديگر نمی گيرد‬
‫بدين شعر تر شيرين ز شاهنشه عجب دارم‬
‫كه سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گيرد‬

خواجه حافظ شیرازی

hafez-shirazi1

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*