Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ديدار يار غايب دانی چه ذوق دارد‬

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ديدار يار غايب دانی چه ذوق دارد‬

sadi

‫‫

‫ديدار يار غايب دانی چه ذوق دارد‬

‫ابری که در بيابان بر تشنه ای ببارد‬

‫ای بوی آشنايی دانستم از کجايی‬

‫پيغام وصل جانان پيوند روح دارد‬

‫سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد‬ ‫

فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد‬

‫باشد که خود به رحمت ياد آورند ما را‬ ‫

ور نه کدام قاصد پيغام ما گذارد‬

‫هم عارفان عاشق دانند حال مسکين‬ ‫

گر عارفی بنالد يا عاشقی بزارد‬

‫زهرم چو نوشدارو از دست يار شيرين‬

‫بر دل خوشست نوشم بی او نمی گوارد‬

‫پايی که برنيارد روزی به سنگ عشقی‬ ‫

گوييم جان ندارد يا دل نمی سپارد‬

‫مشغول عشق جانان گر عاشقيست صادق‬ ‫

در روز تيرباران بايد که سر نخارد‬

‫بی حاصلست يارا اوقات زندگانی‬

‫الا دمی که ياری با همدمی برآرد‬

‫دانی چرا نشيند سعدی به کنج خلوت‬ ‫

کز دست خوبرويان بيرون شدن نيارد‬

 

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*