web stats
Home / Literature / سروده ای از حسین پناهی : سايه ی مرگ‬

سروده ای از حسین پناهی : سايه ی مرگ‬

Hossain Panahi - 01

 

سايه ی مرگ‬

*
‫دور.. خيلی دور
‫تمركز تو بر رنجی كه می برم انتظار بی جايی ست ‬
‫كه هر انسانی جهانی دارد‪ و ‬هر انسانی به گونه يی خاص،‬
‫خود را با جهان خود تطبيق می دهد
‫انچه كه اكنون برايت می نويسم،‬
‫داستان ناهم گونی من با جهان من است ‬
‫بر انسان هيچ اعتمادی نيست
‫فروزها را مرور كن  آنا ‬
‫جنگ ها و‪ ‬تهديدها را و صفحه ی حوادث نوشته و‪ ‬نانوشته را
‫تصادفی ما بين مفاهيم  و عملكردها
‫ما از عدالت حرف می زنيم‪  و ‬برای درختان شعر می گوييم،‬
‫پرندگان را به استعاره تمثيلِ آزادی مي كنيم‪.. و   ‬‬
‫پس آن قمه كه در تاريكی برق می زند؟‬
‫تورها و‪  ‬سلاخ خانه ها؟‬
‫و بی اعتمادی بر پيامِ پيام بران با كتاب‪  و ‬بی كتاب؟‬
‫مقصر اين همه هرج‪ و ‬مرج كيست؟‬
‫ادبيات به اندازه بيس بال اعتبار دارد آيا؟‬
‫هنری كه جويس نوشت‪  و ‬اِليوت سرود،‬
‫و پيكاسو كشيد‪ .. و ‬خواند‪ و ‬تاركوفسكی ساخت!‬
‫نتيجه دركش آيا همين هاست كه‬
‫در تلويزيون ها و ‬ماهواره ها و‪  ‬نمايش گاه ها و‪ ‬كاباره ها می بينيم؟‬
‫چرا عدول از درک فرمول های هنری جرم نيست،‬
‫تا انسان اين همه مجبور به تكرار نباشد؟‬
‫در تنظيم بودجه سالانه كشورها،‬
‫چرا بيشترين ارقام به فرهنگ‪ و ‬هنر نمی رسد؟‬
‫حالم خوب نيست، زيرا موجود خوبی ساخته نشده ام
‫بدبخت تر وحشتناك تر و مقصرتر از انسان،‬
‫موجودی نخوانده و‪ ‬نديده ام هرگز
‫زندگی ما سراسر تضاد‪ و ‬تناقض است
‫آيا از آن رو نيست كه حرف می زنيم؟‬
‫حالم خوب نيست‬
‫و فكر می كنم اكنون فرصت خوبی ست كه خودم را نقد كنم ‬
‫اكنون كه به چهل و پنج ساله گی رسيده ام
‫اكنون كه سايه ی سرد مرگ را‬
‫بر تب سوزان روحم احساس می كنم‬

‫‫‫‫

حسین پناهی

حسین پناهی- Hossain Panahi

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*