web stats
Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون ای سخن گوی بيدار مغز‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون ای سخن گوی بيدار مغز‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

*‫

‫‫‫‫‫‫‫‫‫کنون ای سخن گوی بيدار مغز‬
‫يکی داستانی بيرای نغز‬
‫سخن چون برابر شود با خرد‬
‫روان سراينده رامش برد‬
‫کسی را که انديشه ناخوش بود‬
‫بدان ناخوشی رای اوگش بود‬
‫همی خويشتن را چليپا کند‬
‫به پيش خردمند رسوا کند‬
‫وليکن نبيند کس آهوی خويش‬
‫ترا روشن آيد همه خوی خويش‬
‫اگر داد بايد که ماند بجای‬
‫بيرای ازين پس بدانا نمای‬
‫چو دانا پسندد پسنديده گشت‬
‫به جوی تو در آب چون ديده گشت‬
‫زگفتار دهقان کنون داستان‬
‫تو برخوان و برگوی با راستان‬
‫کهن گشته اين داستانها ز من‬
‫همی نو شود بر سر انجمن‬
‫اگر زندگانی بود ديرياز‬
‫برين وين خرم بمانم دراز‬
‫يکی ميوه داری بماند ز من‬
‫که نازد همی بار او بر چمن‬
‫ازان پس که بنمود پنچاه و هشت‬
‫بسر بر فراوان شگفتی گذشت‬
‫همی آز کمتر نگردد بسال‬
‫همی روز جويد بتقويم و فال‬
‫چه گفتست آن موبد پيش رو‬
‫که هرگز نگردد کهن گشته نو‬
‫تو چندان که گويی سخن گوی باش‬
‫خردمند باش و جهانجوی باش‬
‫چو رفتی سر و کار با ايزدست‬
‫اگر نيک باشدت جای ار بدست‬
‫نگر تا چه کاری همان بدروی‬
‫سخن هرچه گويی همان بشنوی‬
‫درشتی ز کس نشنود نرم گوی‬
‫به جز نيکويی در زمانه مجوی‬
‫به گفتار دهقان کنون بازگرد‬
‫نگر تا چه گويد سراينده مرد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*