web stats
Home / Literature / سروده ای از انوری : جانا دلم از خال سیاه تو به حالیست

سروده ای از انوری : جانا دلم از خال سیاه تو به حالیست

انوری شاعر

 

جانا دلم از خال سیاه تو به حالیست

کامروز برآنم که نه دل نقطه ی خالیست

در آرزوی خواب شب از بهر خیالت

حقا که تنم راست چو در خواب خیالیست

بی روز رخ خوب تو دانم خبرت نیست

کاندر غم هجران تو روزیم چو سالیست

هر دم به غمی تازه دلم خوی فرا کرد

تا هر نفسی روی ترا تازه جمالیست

و امروز غم من چو جمالت به کمالست

یارب چه کنم گر پس از این نیز کمالیست

آن کیست که او را چو کف پای تو روییست

وان کیست که او را به کف از دست تو مالیست

پیغام دهی هر نفسم کانوری از ماست

من بنده ی این مخرقه هر چند محالیست

 

انوری ابیوردی

انوری ابیوردی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*