Home / Literature / سروده ای از حسین پناهی : چشمان تو گل آفتاب گردانند

سروده ای از حسین پناهی : چشمان تو گل آفتاب گردانند

Hossain Panahi - 01

 

چشمان تو گل آفتاب گردانند..‬

*
‫‫‫

‫ساعتِ پنج ُ سی ُ پنج دقيقه ی صبح:‬
‫پنجاه به پنجاه،‬
‫نه خوبم و نه بد!‬
‫چای كه درست كردم،‬
‫برايت ادامه ی نامه را خواهم نوشت! آنای من!‬
‫.. خُب؟ حالا تو خوابيده يی كودكانه ُ مظلوم!‬
‫تلويزيون بسكتبال نوين پخش می كند،‬
‫بين شيكاگوبولز و فيلادلفيا!‬
‫از رقابت های جام ِ اِم.بی.اِی آمريكا!‬
‫از آمريكا گلايه ای نمی شود داشت،‬
‫آن ها حقِ وِتو دارند،‬
‫به همين خاطر جايگزينی مايكل ج‪‬ردن‬
‫با لنگستون هيوز كار ِ عجيبی نيست!‬
‫از فرانسه نوميدم كه در قرن نوزدهم و بيستم،‬
‫مهد زايش مكاتب ِ متعدد هنری،‬
‫در شعر ُ نقاشی ,  ‪ ‬رمانُ كل ِ فرهنگ بود،‬
‫ولي به ناگهان قلم ها به دور انداخته شد‬
‫و آدامس جای آن را گرفت!‬
‫ژان پ‪‬ل سارتر،‬
‫ژاگ پره وِر‬
‫سيمون دوبوار،‬
‫فلوبر ُ ويكتور هوگو..‬
‫قهرمانانِ ملی فرانسه كه فخر ِ دوران نيز بودند،‬
‫به پيرس ُ هانری ُ زيدان ُ پلاتينی تبديل شدند!‬
‫به جای دست ها،‬
‫پاها ارزش يافته و‪ ‬به سرعت هم پيش می روند..‬
‫طرح اين مسئله ی حساس‪ ‬جدی،‬
‫به اين صورت كمی عقده ای به نظر می رسد!‬
‫منظورم اين است مه قافله سالاران معضلات فكری ِ بشر،‬
‫به اين نتيجه رسيده اند كه‬
‫به جای فكر كردن، م‪‬ست كنند!‬
‫به جای طرح مسايلِ فلسفی،‬
‫خوب غذا بخورند ُ خوب بدوند ُ خوب بخندند..‬
‫به جای كافه های روشن فكری ُ بحث ها و‪ ‬مجادله ها،‬
‫به كاباره ها و‪ ‬دانسينگ های مبتذل پناه ببرند!‬
‫آيا اين چنين است..‬
‫كه اگر اين چنين باشد.. وحشتناك است!‬
‫فكر می كرديم،‬
‫با وجودِ سازمان های معتبرِ يونسكو و يونيسف‬
‫و سازمان های معتبر ِديگری كه به سازمان معتبرِ ملل وابسته اند،‬
‫ديده بانان تعادل در جهان خواهند بود!‬
‫كار به جايی رسيده است كه ترك های تركيه،‬
‫حاضرند پول ِ زندگی هزار ناظم حكمت را‬
‫برای خريدِ يك وزنه بردار به تربيت بدنی يشان تقديم كنند،‬
‫با حقوقِ ماهيانه خدا تومن..‬
‫تا از قافله ی بورس عقب نمانده باشند،‬
‫در كسب امتيازهای ملی!‬
‫غرضی نيست!‬
‫مرضی نيست!‬
‫حسادت نمی كُنم!‬
‫به خُداوندی خُدا منظورم ارزانی ِ انديشه است‬
‫و بی اعتباری ِ فكر!‬
‫بعنی پاسبورتی كه بدون ِ آن،‬
‫كلاغ ها هم به جمع ِ خود راهمان نمی دهند!‬
‫گرايش به ورزش – به عنوان يك روش سالم‪ ‬سالم ساز‬
‫برای زدودنِ تنش ها از جان ِ خسته و‪ ‬نوميد-‬
‫شايد كه عاقلانه ترين تصميم باشد..‬
‫پس از اين مبحث می گذريم تا نامه ی ديگر‬
‫كه در حد ‪ و‬اندازه های اين گرايش ُ گزينه باشد!‬
‫شايد بيليارد برای مردم ِ سوييس كه در اوج رفاه‬
‫بيشترين آمار ِ خودكشی را دارند،‬
‫بهتر از خواندن ِ ر‪‬مانِ سقوطِ آلبركامو باشد!‬
‫دانشگاه هاروارد در برابر ی فيفا و‪ ‬فيلا كم آورده است!‬
‫سانترهای ديويد بكهام،‬
‫از طرح  بود و نبود ِ شكسپير قابل تأمل تر شده است!‬
‫ظاهراً هنوز سنی از عمر بشر نگذشته است!‬
‫هنوز در حالِ تجربه ييم!‬
‫هيجان آدم را می كُشد‬
‫و جويدن آدامس از سكته جلوگيری می كند!‬
‫فرار از فلسفه و‪ ‬انديشه،‬
‫خود فلسفه ی جديدی ست كه تازه راه افتاده است!‬
‫شايد..‬
‫ساعت شش‪ و ‬دوازده دقيقه است!‬
‫چشمانم تار می بينند!‬
‫برای خودم چای می ريزم،‬
‫تا همه هوش ُ هواسم را متوجه كلاغی كنم‬
‫كه ما را در هييت ِ انجيری خورده بود..‬
‫چاييم را بخورم..‬
‫آن ِ من! روزی كه از چاپ مقاله ات حرف می زدی،‬
‫انگشتان ِ لاغر ُ ضعيفت گوشه ی لباست را می فشرد‬
‫و نگاهت از سطح ِ ناخودآگاه به بالا می رفت!‬
‫همين حالت را هم به وقت شعر خواندن خودم‬
‫و گوش دادن ِ تو در تو ديده ام!‬
‫بيا يك روز به قبرستان نيچه برويم‬
‫و روی مزار ِ نيچه دو دسته گل ِ بابونه بگذاريم‬
‫و بگوييم: ما از ديار ِ زردشت می آييم!‬
‫پيامبری كه خدايش هرگز نمی ميرد!‬
‫بدتر از هيتلر بمبارانمان خواهد كرد،‬
‫كه آتش مردنی ست!‬
‫.. چشمانم به زحمت كلمات را تشخيص می دهند!‬
‫به سرعت دارم در سياه چال تكلف سقوط می كنم!‬
‫هرچه از نيچه و زردشت نوشته ام پس می گيرم‬
‫و به جايش سيگاری روشن می كنم!‬
‫تو به جای سيگار پسته بشكن،‬
‫ياآب پرتقال بنوش تا سالم زندگی كنی!‬
‫بالشم بوی مرغِ م‬ردار می دهد،‬
‫بالش ِ تو چه طور؟‬
‫جمله ی سفر به آلمان ُ رفتن به قبرستان و‬
‫گُل ِ بابونه و‪ ‬قبر ِ نيچه و‪ ‬حرف های زردشت را خط بزن..‬
‫برايم دعا كُن!‬
‫چشمان ِ تو گُل ِ آفتابگرانند!‬
‫به هر كجا كه نگاه كنی،‬
‫خدا آن جاست!‬
‫هزارمين سيگارم را روشن می كنم..‬
‫پس چرا سكته نمی كنم؟‬
‫نمی دانم..‬

حسین پناهی

حسین پناهی- Hossain Panahi

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.