web stats
Home / Literature / سروده ای از منصور حلاج : رندان که مقیمان خرابات الستند

سروده ای از منصور حلاج : رندان که مقیمان خرابات الستند

mansoor-al-hallaj1

 

رندان که مقیمان خرابات الستند

از غمزه ساقی همه آشفته و مستند

بر خاسته اند از سر مستی  به ارادت

زان رو که  در میکده عشق نشستند

تا چشم  به نظاره  آن یار گشادند

از دیدن  اغیار همه دیده  ببستند

زان شورش و مستی که ز هستی نهراسند

نشکفت  اگر ساغر و پیمانه  شکستند

از نشئه آن باده  که از عشق قدیمست

از جوی حوادث  همه یکبار  بجستند

دست از همه آفاق  فشاندند  ز غیرت

ای دوست  بیندیش که باری  ز چه جستند

از ذوق بلا  نوش  خرابات خرابند

در شوق  بلی گوی مناجات  الستند

از هستی خود  جانب مستی  بگریزند

تا خلق ندانند  که این طایفه  هستند

مانند حسین  از سر کونین  گذشتند

با این همه از طعن  بد اندیش نرستند

 

حسین منصور حلاج

حلاج

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*