web stats
Home / Literature / سروده ای از حسین پناهی : عطرها

سروده ای از حسین پناهی : عطرها

Hossain Panahi - 01

 

عطرها

*
كاجهای كهن
پيامبرانی-نه در اعصار قوم يهود
كه در صورت سيرت، از ما بزرگ ترند
از ما،
مايی كه عطر كارخانجات فرانسه
كفاف زدودن هفت روز تعفن تجريداتمان را نمی دهد
به تضادها چشم دوختن،جز سر درد عايدی نخواهد داشت
كودكيمان را باختيم،ر
كافی است
بو كنيدُ نترسيد از تعفن مردارهای پوسيده
و نترسيد از كركس ها و كفتارها
آنها نانُ گل ِ سرخُ باران را درك می كنند
و در خاطرشان حتما كبوتری پريده،يا نشسته است

حسین پناهی

حسین پناهی- Hossain Panahi

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*