Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : دگر روز فرمود تا گيو و طوس

چنین گفت فردوسی پاکزاد : دگر روز فرمود تا گيو و طوس

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آمدن سپاه ایرانیان برای مقابله با سهراب

*

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫دگر روز فرمود تا گيو و طوس‬
‫ببستند شبگير بر پيل کوس‬
‫در گنج بگشاد و روزی بداد‬
‫سپه برنشاند و بنه برنهاد‬
‫سپردار و جوشنوران صد هزار‬
‫شمرده به لشکر گه آمد سوار‬
‫يکی لشکر آمد ز پهلو به دشت‬
‫که از گرد ايشان هوا تيره گشت‬
‫سراپرده و خيمه زد بر دو ميل‬
‫بپوشيد گيتی به نعل و به پيل‬
‫هوا نيلگون گشت و کوه آبنوس‬
‫بجوشيد دريا ز آواز کوس‬
‫همی رفت منزل به منزل جهان‬
‫شده چون شب و روز گشته نهان‬
‫درخشيدن خشت و ژوپين ز گرد‬
‫چو آتش پس پرده ی لاجورد‬
‫ز بس گونه گونه سنان و درفش‬
‫سپرهای زرين و زرينه کفش‬
‫تو گفتی که ابری به رنگ آبنوس‬
‫برآمد بباريد زو سندروس‬
‫جهان را شب و روز پيدا نبود‬
‫تو گفتی سپهر و ثريا نبود‬
‫ازينسان بشد تا در دژ رسيد‬
‫بشد خاک و سنگ از جهان ناپديد‬
‫خروشی بلند آمد از ديدگاه‬
‫به سهراب گفتند کامد سپاه‬
‫چو سهراب زان ديده آوا شنيد‬
‫به باره بيامد سپه بنگريد‬
‫به انگشت لشکر به هومان نمود‬
‫سپاهی که آن را کرانه نبود‬
‫چو هومان ز دور آن سپه را بديد‬
‫دلش گشت پربيم و دم درکشيد‬
‫به هومان چنين گفت سهراب گرد‬
‫که انديشه از دل ببايد سترد‬
‫نبينی تو زين لشکر بيکران‬
‫يکی مرد جنگی و گرزی گران‬
‫که پيش من آيد به آوردگاه‬
‫گر ايدون که ياری دهد هور و ماه‬
‫سليحست بسيار و مردم بسی‬
‫سرافراز نامی ندانم کسی‬
‫کنون من به بخت رد افراسياب‬
‫کنم دشت را همچو دريای آب‬
‫به تنگی نداد ايچ سهراب دل‬
‫فرود آمد از باره شاداب دل‬
‫يکی جام می خواست از میگسار‬
‫نکرد ايچ رنجه دل از کارزار‬
‫وزانسو سراپرده ی شهريار‬
‫کشيدند بر دشت پيش حصار‬
‫ز بس خيمه و مرد و پرده سرای‬
‫نماند ايچ بر دشت و بر کوه جای‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.