Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ای شده سوخته ی آتش نفسانی‬ ‫

سروده ای از پروین اعتصامی : ای شده سوخته ی آتش نفسانی‬ ‫

پروین اعتصامی 2

 

‫‫ای شده سوخته ی آتش نفسانی‬ ‫

سالها کرده تباهی و هوسرانی‬

دزد ايام گرفتست گريبانت‬

‫بس کن ای بيخودی و سربگريبانی‬

صبح رحمت نگشايد همه تاريکی‬

‫يوسف مصر نگردد همه زندانی‬

راه پر خار مغيلان وتو بی موزه‬

‫سفره بی توشه و شب تيره و بارانی‬

ای بخود ديده چو شداد، خدابين شو‬

‫جز خدا را نسزد رتبت يزدانی‬

تو سليمان شدن آموزی اگر، ديوان‬

‫نتوانند زدن لاف سليمانی‬

تا بکی کودنی و مستی و خودرائی‬ ‫

تا بکی کودکی و بازی و نادانی‬

تو درين خاک سيه زر دل افروزی‬

‫تو درين دشت و چمن لاله ی نعمانی‬

پيش ديوان مبر اندوه دل و مگری‬ ‫

که بخندند چو بينند که گريانی‬

عقل آموخت بهر کارگری کاری‬

‫او چو استاد شد و ما چو دبستانی‬

خود نميدانی و از خلق نميپرسی‬

‫فارغ از مشکل و بيگانه ز آسانی‬

که برد بار تو امروز که مسکينی‬ ‫

که ترا نان دهد امروز که بی نانی‬

دست تقوی بگشا، پای هوی بربند‬

‫تا ببينند که از کرده پشيمانی‬

گهريهای حقيقت گهر خود را‬ ‫

نفروشند بدين هيچی و ارزانی‬

ديده ی خويش نهان بين کن و بين آنگه‬ ‫

دامهائی که نهادند به پنهانی‬

حيوان گشتن و تن پروری آسانست‬ ‫

روح پرورده کن از لقمه ی روحانی‬

با خرد جان خود آن به که بيارائی‬

‫با هنر عيب خود آن به که بپوشانی‬

با خبر باش که بی مصلحت و قصدی‬

‫آدمی را نبرد ديو به مهمانی‬

نفس جو داد که گندم ز تو بستاند‬ ‫

به که هرگز ندهی رشوت و نستانی‬

دشمنانند ترا زرق و فساد، اما‬ ‫

به گمان تو که در حلقه ی يارانی‬

تا زبون طمعی هيچ نميارزی‬

‫تا اسير هوسی هيچ نميدانی‬

خوشتر از دولت جم، دولت درويشی‬

‫بهتر از قصر شهی، کلبه ی دهقانی‬

خانگی باشد اگر دزد، بصد تدبير‬ ‫

نتوان کرد از آن خانه نگهبانی‬

برو از ماه فراگير دل افروزی‬

‫برو از مهره بياموز درخشانی‬

پيش زاغان مفکن گوهر يکدانه‬

‫پيش خربنده مبر لعل بدخشانی‬

گر که همصحبت تو ديو نبودستی‬

‫ز که آموختی اين شيوه ی شيطانی‬

صفتی جوی که گويند نکوکاری‬

‫سخنی گوی که گويند سخندانی‬

بگذر از بحر و ز فرعون هوی منديش‬ ‫

دهر دريا و تو چون موسی عمرانی‬

اژدهای طمع و گرگ طبيعت را‬ ‫

گر بترسی، نتوانی که بترسانی‬

بفکن اين لاشه ی خونين، تو نه ناهاری‬ ‫

برکن اين جامه ی چرکين، تو نه عريانی‬

گر توانی، به دلی توش و توانی ده‬ ‫

که مبادا رسد آنروز که نتوانی‬

خون دل چند خوری در دل سنگ، ای لعل‬

‫مشتريهاست برای گهر کانی‬

گر چه يونان وطن بس حکما بودست‬ ‫

نيست آگاه ز حکمت همه يونانی‬

کلبه ای را که نه فرشی و نه کالائيست‬

‫بر درش می نبود حاجت دربانی‬

زنده با گفتن پندم نتوانی کرد‬ ‫

که تو خود نيز چو من کشته ی عصيانی‬

کينه می ورزی و در دائره ی صدقی‬

‫رهزنی ميکنی و در ره ايمانی‬

تا کی اين خام فريبی، تو نه ياجوجی‬ ‫

چند بلعيدن مردم، تو نه ثعبانی‬

مقصد عافيت از گمشدگان پرسی‬

‫رو که بر گمشدگان خويش تو برهانی‬

گوسفندان تو ايمن ز تو چون باشند‬ ‫

که شبانگاه تو در مکمن گرگانی‬

گاه از رنگرزان خم تزويری‬ ‫

گاه بر پشت خر وسوسه پالانی‬

تشنه خون خورد و تو خودبين به لب جوئی‬

‫گرسنه مرد و تو گمره بسر خوانی‬

دود آهست بنائی که تو ميسازی‬ ‫

چاه راهست کتابی که تو ميخوانی‬

ديده بگشای، نه اينست جهان بينی‬ ‫

کفر بس کن، نه چنين است مسلمانی‬

چو نهاليست روان و تو کشاورزی‬ ‫

چو جهانيست وجود و تو جهانبانی‬

تو چراغی، ز چه رو همنفس بادی‬

‫تو اميدی، ز چه همخانه ی حرمانی‬

تو درين بزم، چو افروخته قنديلی‬ ‫

تو درين قصر، چو آراسته ايوانی‬

تو ز خود رفته و وادی شده پر آفت‬ ‫

تو بخواب اندر و کشتی شده طوفانی‬

تو رسيدن نتوانی بسبکباران‬ ‫

که برفتار نه ماننده ی ايشانی‬

فکر فردا نتوانی که کنی ديگر‬

‫مگر امروز که در کشور امکانی‬

عاقبت کشته ی شمشير مه و سالی‬

‫آخر کار شکار دی و آبانی‬

هوشياری و شب و روز بميخانه‬ ‫

همدم درد کشان همسر مستانی‬

همچو برزيگر آفت زده محصولی‬ ‫

همچو رزم آور و غارت شده خفتانی‬

مار در لانه، ولی مور بافسونی‬ ‫

گرد در خانه، ولی گرد بميدانی‬

دل بيچاره و مسکين مخراش امروز‬

‫رسد آنروز که بی ناخن و دندانی‬

داستانت کند اين چرخ کهن، هر چند‬

‫نامجوينده تر از رستم دستانی‬

روز بر مسند پاکيزه ی انصافی‬ ‫

شام در خلوت آلوده ی ديوانی‬

دست مسکين نگرفتی و توانائی‬ ‫

ميوه ای گرد نکردی و به بستانی‬

ظاهرست اين که بد افتی چو شوی بدخواه‬

‫روشنست اين که برنجی چو برنجانی‬

ديو بسيار بود در ره دل، پروين‬ ‫

کوش تا سر ز ره راست نپيچانی‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.