web stats
Home / Literature / شعرای افغانی / یادی از عبدالرحیم ساربان محمودی : سياه موی جان

یادی از عبدالرحیم ساربان محمودی : سياه موی جان

sareban-5

 

‫‫سياه موی جان‬

*

سياه موی جان‬
‫تو رفتی بيتو بر جسم تم آمد‬
‫سياه موی جان‬
‫نهان شد آفتاب از من شب آمد‬
‫سياه موی جان‬
‫برای پرسش دل باری ديگر‬
‫سياه موی جان‬
‫بيا پيشم که جانم بر لب آمد‬
‫از حال بی حالم سياه موی جانم‬
‫حالـــی نـدارم عزيــــــــز جانم‬
‫گل لاله گل نرگس مردم زغم‬
‫کــــــم نــــما به من ســـــتم‬
‫سياه موی جان‬
‫سياه موی جان‬
‫سياه موی جان‬
‫سياه موی جان‬
‫نه روز آيی که شاداب ات ببينم‬
‫نه شب خوابم که در خوابت ببينم‬
‫زمين را ميکنم از اشـــــک دريا‬
‫چو ماهــــی بلکه در آبت ببينم‬
‫از حال بی حالم سياه موی جانم‬
‫حالـــی نـدارم عزيــــــــز جانم‬
‫گل لاله گل نرگس مردم زغم‬
‫کــــــم نــــما به من ســـــتم‬
‫سياه موی جان‬
‫بهار و سبزه و شبهای مهتاب‬
‫سياه موی جان‬
‫تماشای گلان و شر شر آب‬
‫بود خوش زنده گی ای عاشق زار سياه موی جان‬
‫سياه موی جان‬
‫که باشد ماه روی در برم خواب‬
‫از حال بی حالم سياه موی جانم‬
‫حالـــی نـدارم عزيــــــــز جانم‬
‫گل لاله گل نرگس مردم زغم‬
‫کــــــم نــــما به من ســـــتم‬

عبدالرحیم ساربان محمودی

sareban-3

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*