Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : سود خود را چه شماری که زيانکاری

سروده ای از پروین اعتصامی : سود خود را چه شماری که زيانکاری

پروین اعتصامی 2

 

‫سود خود را چه شماری که زيانکاری‬

‫ره نيکان چه سپاری که گرانباری‬

‫تو به خوابی، که چنين بيخبری از خود‬

‫خفته را آگهی از خود نبود، آری‬

‫بال و پر چند زنی خيره، نمیبينی‬

‫که تو گنجشک صفت در دهن ماری‬

‫بر بلندی چو سپيدار چه افزائی‬ ‫

بارور باش، تو نخلی نه سپيداری‬

‫چيست اين جسم که هر لحظه کشی بارش‬ ‫

چيست اين جيفه که چون جانش خريداری‬

‫طينت گرگ بر آن شد که بيازارد‬

‫ز گزندش نرهی گرش نيازاری‬

‫اهرمن را سخنان تو نترساند‬ ‫

که تو کردار نداری، همه گفتاری‬

‫بزبونی گرويدی و زبون گشتی‬

‫تو سيه طالع اين عادت و هنجاری‬

‫دل و دين تو ربودند و ندانستی‬

‫دين چه فرمان دهدت؟ بنده ی ديناری‬

‫غم گمراهی و پستی نخوری هرگز‬

‫ز ره نفس اگر پای نگهداری‬

‫ماند آنکس که بجا نام نکو دارد‬ ‫

تو پس از خويش ز نيکی چه بجا داری‬

‫تا که سرگشته ی اين پست گذرگاهی‬ ‫

هر چه افلاک کند با تو، سزاواری‬

‫دامن آلوده مکن، چونکه ز پاکانی‬

‫بنده ی نفس مشو، چونکه ز احراری‬

‫جان تو پاک سپردست بتو ايزد‬ ‫

همچنان پاک ببايدش که بسپاری‬

‫وقت بس تنگ بود، ای سره بازرگان‬ ‫

کاله ی خود بخر اکنون که ببازاری‬

‫سپرو جوشن عقل از چه تبه کردی‬

‫تو بميدان جهان از پی پيکاری‬

‫بود بازوت توانا و نکوشيدی‬ ‫

کاهلی بيخ تو بر کند، نه ناچاری‬

‫چرخ دندان تو بشمرد نخستين روز‬ ‫

چه بهيچش نشماری و چه بشماری‬

‫کمتری جوی گر افزون طلبی، پروين‬ ‫

که هميشه ز کمی خاسته بسياری‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.