Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : تهمتن برانگيخت رخش از شتاب

چنین گفت فردوسی پاکزاد : تهمتن برانگيخت رخش از شتاب

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

شکست افراسیاب و افرادش از رستم و دلیران ایرنی  :

*

‫‫‫‫‫‫تهمتن برانگيخت رخش از شتاب‬
‫پس پشت جنگ آور افراسياب‬
‫چنين گفت با رخش کای نيک يار‬
‫مکن سستی اندر گه کارزار‬
‫که من شاه را بر تو بی جان کنم‬
‫به خون سنگ را رنگ مرجان کنم‬
‫چنان گرم شد رخش آتش گهر‬
‫که گفتی برآمد ز پهلوش پر‬
‫ز فتراک بگشاد رستم کمند‬
‫همی خواست آورد او را ببند‬
‫به ترک اندر افتاد خم دوال‬
‫سپهدار ترکان بدزديد يال‬
‫و ديگر که زير اندرش بادپای‬
‫به کردار آتش برآمد ز جای‬
‫بجست از کمند گو پيلتن‬
‫دهن خشک وز رنج پر آب تن‬
‫ز لشکر هرانکس که بد جنگ ساز‬
‫دو بهره نيامد به خرگاه باز‬
‫اگر کشته بودند اگر خسته تن‬
‫گرفتار در دست آن انجمن‬
‫ز پرمايه اسپان زرين ستام‬
‫ز ترگ و ز شمشير زرين نيام‬
‫جزين هرچه پرمايه تر بود نيز‬
‫به ايرانيان ماند بسيار چيز‬
‫ميان بازنگشاد کس کشته را‬
‫نجستند مردان برگشته را‬
‫بدان دشت نخچير باز آمدند‬
‫ز هر نيکويی بی نياز آمدند‬
‫نوشتند نامه به کاووس شاه‬
‫ز ترکان وز دشت نخچيرگاه‬
‫وزان کز دليران نشد کشته کس‬
‫زواره ز اسپ اندر افتاد و بس‬
‫بران دشت فرخنده بر پهلوان‬
‫دو هفته همی بود روشن روان‬
‫سيم را به درگاه شاه آمدند‬
‫به ديدار فرخ کلاه آمدند‬
‫چنين است رسم سرای سپنج‬
‫يکی زو تن آسان و ديگر به رنج‬
‫برين و بران روز هم بگذرد‬
‫خردمند مردم چرا غم خورد‬
‫سخنهای اين داستان شد به بن‬
‫ز سهراب و رستم سرايم سخن‬

اگر تندبادی برايد ز کنج‬
‫بخاک افگند نارسيده ترنج‬
‫ستمکاره خوانيمش ار دادگر‬
‫هنرمند دانيمش ار بی هنر‬
‫اگر مرگ دادست بيداد چيست‬
‫ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست‬
‫ازين راز جان تو آگاه نيست‬
‫بدين پرده اندر ترا راه نيست‬
‫همه تا در آز رفته فراز‬
‫به کس بر نشد اين در راز باز‬
‫برفتن مگر بهتر آيدش جای‬
‫چو آرام يابد به ديگر سرای‬
‫دم مرگ چون آتش هولناک‬
‫ندارد ز برنا و فرتوت باک‬
‫درين جای رفتن نه جای درنگ‬
‫بر اسپ فنا گر کشد مرگ تنگ‬
‫چنان دان که دادست و بيداد نيست‬
‫چو داد آمدش جای فرياد نيست‬
‫جوانی و پيری به نزديک مرگ‬
‫يکی دان چو اندر بدن نيست برگ‬
‫دل از نور ايمان گر آگنده ای‬
‫ترا خامشی به که تو بنده ای‬
‫برين کار يزدان ترا راز نيست‬
‫اگر جانت با ديو انباز نيست‬
‫به گيتی دران کوش چون بگذری‬
‫سرانجام نيکی بر خود بری‬
‫کنون رزم سهراب رانم نخست‬
‫ازان کين که او با پدر چون بجست‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.