web stats
Home / Literature / سروده ای از منصور حلاج : عاشقان جان و دل خویش به دلدار دهید

سروده ای از منصور حلاج : عاشقان جان و دل خویش به دلدار دهید

mansoor-al-hallaj1

 

عاشقان جان و دل خویش به دلدار دهید

هرچه دارید بدان یار وفادار دهید

قطراتی که از آن بحر در این ابر تن است

نوبهار است بدان بحر گهربار دهید

قطره چون درو گهر می شود از جوشش بحر

قطره های دل و جان جمله به یک بار دهید

موج این بحر اگر تخته هستی ببرد

هین مترسید و همه خویش بدین کار دهید

چون فنا گشت در او هستی موهوم شما

از سر صدق به وحدت همه اقرار دهید

ساقیانی که ز اسما  و صفات حقند

هم ز خمخانه حق باده به تکرار دهید

سر خوشانیم قدحها ز حدق ساخته ایم

با حمیا  ز محیای جنان  بار دهید

ما ز نظاره ساقی همه چون مست شویم

بعد از آن  باده بدین مردم هشیار دهید

ای حریفان چو حسین از سر اخلاص آمد

اندرین میکده  او را نفسی  بار دهید

 

حسین منصور حلاج

حلاج

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*