web stats
Home / Literature / سروده ای از نادر نادرپور : شھادت

سروده ای از نادر نادرپور : شھادت

Naderpoor2

 

شھادت

*

بمان مادر ، بمان در خانه ی خاموش خود ، مادر‬
‫که باران بلا میبارد از خورشید‬
‫در ماتمسرای خویش را بر هیچکس مگشا‬
‫که مھمانی به غیر از مرگ بر در نخواهی دید‬
‫زمین گرم است از باران خون ، امروز‬
‫ولی دلھا درون سینه ها سرد است‬
‫مبند امروز چشم منتظر بر حلقه ی این در‬
‫که قلب آهنین حلقه هم کنده از درد است‬
‫نگاه خیره را از سنگفرش کوچه ها بردار‬
‫که در زیر فشار گامھا نابود خواهد شد‬
‫متابان برق چشمت را به دیوار خیابانھا‬
‫که همچون شعله ای در زیر باران ، دود خواهد شد‬
‫تلنگر میزند بر شیشه ها سر پنجه ی باران‬
‫نسیم سرد میخندد به غوغای خیابانھا‬
‫دهان کوچه پر خون میشود از مشت خمپاره‬
‫فشارد درد می دوزد لبانش را به دندانھا‬
‫زمین گرم است از باران خون ، امروز‬
‫زمین از اشک خون آلوده ی خورشید ، سیراب است‬
‫ببین آن گوش از بن کنده را در موج خون ، مادر‬
‫که همچون لاله از لالای نرم جوی در خواب است‬
‫ببین آن چشم را چون جوجه ای در خاک و خون خفته‬
‫که روزی استخوان کاسه ی سر آشیانش بود‬
‫ببین آن مشت را ، آن دست دورافتاده از تن را‬
‫که روزی چون گره می شد ، حریف دشمنانش بود‬
‫ببین آن مغز خون آلوده را ، آن پاره ی دل را‬
‫که در زیر قدمھا می تپد بی هیچ فریادی‬
‫سکوتی تلخ در رگھای سردش زهر می ریزد‬
‫بدو با طعنه میگوید که بعد از مرگ ، آزادی‬
‫بمان مادر ! بمان درخانه ی خاموش خویش امروز‬
‫که باران بلا می بارد از خورشید‬
‫دو چشم منتظر را تا به کی بر آستان خانه میدوزی ؟‬
‫که دیگر سایه ی فرزند را بر در نخواهی دید‬

نادر نادرپور

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*