web stats
Home / Literature / سروده ای از نادر نادرپور : شعر من و شعر باد‬ ‫

سروده ای از نادر نادرپور : شعر من و شعر باد‬ ‫

Naderpoor2

 

شعر من و شعر باد‬

*

باد مست این شاعر شوریده ی ولگرد‬
‫پرسه می زد در خیابانھای بی عابر‬
‫واژه هایش را میان برگھای ره نشین می جست‬
‫واژه ها را از زمین می جست‬
‫توده ی الفاظ رنگین را به هم میزد‬
‫گاه ، این یک را گزین می کرد‬
‫گاه آن یک را قلم می زد‬
‫اندک اندک ، شعر شیوایی رقم میزد‬
‫شھر ، ساکت بود و باغ آسمان ، خاموش‬
‫حوری خورشید سیر از لذت آغوش‬
‫تن در استخر بلورین افق می شست‬
‫گاه ، سر از آب مینایی بدر میکرد‬
‫شھر را از برق شادی شعله ور میکرد‬
‫گاه ، عریان ، پای بیرون می نھاد از آب‬
‫حوله ی ابر سپید از پیکر پاکش‬
‫عطر گرمی میربود و در هوا میریخت‬
‫عطر او با بوی برگ خیس پوسیده‬
‫با گل دیوار باران خورده ، می آمیخت‬
‫شھر ، ساکت بود و باغ آسمان ، خاموش‬
‫آفتاب افشانده زلف شسته را بر دوش‬
‫باد مست ، این شاعر شورید ه ی رسوا‬
‫پرسه میزد در خیابانھای پر غوغا‬
‫واژه هایش را میان برگھای نیمه جان می جست‬
‫در غم گنگ خزان می جست‬
‫من ، کنارش راه می رفتم‬
‫واژه هایم را میان چھره های زنده می جستم‬
‫سر به سوی آسمان پاک میکردم‬
‫پیکر خورشید را در آب میدیدم‬
‫چشم می بستم‬
‫آفتاب تازه ای را خواب می دیدم‬
‫شعر من با آفتاب تازه می آمیخت‬
‫سحر این پیوند‬
‫برگھا را روح می بخشید‬
‫لفظ ها را سادگی میداد‬
‫واژه ها را مژده ی آزادگی میداد‬
‫من، برای باد ، شعری تازه میخواندم‬
‫او ، برای شھر ، شعر تازه ای میخواند‬
‫شعر او تر بود‬
‫اما…. راستی …. اما‬
‫این سخن را مایه ای از خود ستایی نیست‬
‫شعرم از شعرش روانتر بود‬

نادر نادرپور

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*