Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : پرده ی کس نشد اين پرده ی ميناگون‬

سروده ای از پروین اعتصامی : پرده ی کس نشد اين پرده ی ميناگون‬

پروین اعتصامی 2

 

‫پرده ی کس نشد اين پرده ی ميناگون‬

‫زشتروئی چه کند آينه ی گردون‬

نام را ننگ بکشت و تو شدی بدنام‬

‫وام را نفس گرفت و تو شدی مديون‬

تو درين نيلپری طشت، چو بنديشی‬ ‫

چو يکی جامه ی شوخی و قضا صابون‬

گهری کاز صدف آز و هوی بردی‬

‫شبهی بود که کردی چو گهر مخزون‬

چند ای نور، قرينی تو بدين ظلمت‬ ‫

چند ای گنج بخاک سيهی مدفون‬

کرد ای طائر وحشی که چنين رامت‬

‫چون بکنج قفس افکند قضايت، چون‬

بدر آی از تن خاکی و ببين آنگه‬ ‫

که چه تابنده گهر بود در آن مکنون‬

مچر آزاده که گرگست درين مکمن‬ ‫

مخور آسوده که زهرست درين معجون‬

چه شدی دوست برين دشمن بيرحمت‬ ‫

چه شدی خيره برين منظر بوقلمون‬

بهر سود آمدی اينجا و زيان کردی‬ ‫

کرد سوداگر ايام ترا مغبون‬

پشته ی آز چو خم کرد روان را پشت‬

‫به چه کار آيدت اين قد خوش موزون‬

شبروان فلک از پای در آرندت‬ ‫

از گليم خود اگر پای نهی بيرون‬

بر حذر باش ازين اژدر بی پروا‬ ‫

که نينديشد از افسونگر و از افسون‬

دهر بر جاست، تو ناگاه شوی زان کم‬ ‫

چرخ برپاست، تو يکروز شوی وارون‬

رفت ميبايد و زين آمدن و رفتن‬ ‫

نشد آگه نه ارسطو و نه افلاطون‬

توشه ای گير که بس دور بود منزل‬ ‫

شمعی افروز که بس تيره بود هامون‬

تو چنين گمره و ياران همه در مقصد‬

‫تو چنين غرقه و دريا ز درر مشحون‬

عامل سودگر نفس مکن خود را‬

‫تا که هر دم نشود کار تو ديگرگون‬

آنچه مقسوم شد از کار گه قسمت‬

‫دگر آنرا نتوان کرد کم و افزون‬

دی و فردات خيالست و هوس، پروين‬

‫اگرت فکرت و رائيست، بکوش اکنون‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*