web stats
Home / Literature / سروده ای از نادر نادرپور : ‫ از پس دیوار سالھا

سروده ای از نادر نادرپور : ‫ از پس دیوار سالھا

Naderpoor2

 

از پس دیوار سالھا

*

ای کولی کبود نگاه ستاره چشم‬
‫ای با غم غریبی من آشنا هنوز‬
‫ای نغمه ساز عشق که با پنجه ی امید‬
‫بر میکشی ز چنگ دلم ناله ها هنوز‬
‫من بار دیگر از پس دیوار سالھا‬
‫سوی تو آمدم‬
‫سوی تو آمدم که به یاد تو آورم‬
‫آن نغمه را که موج زند در فضا هنوز‬
‫همچون صدای ناله ی نی از ره دراز‬
‫یاد تو شاد میکندم در شب نیاز‬
‫هر چند نغمه ای نسرودی ز دیرباز‬
‫در گوش من طنین فکند آن صدا هنوز‬
‫در خوابھای تیره ی اندوهگین خویش‬
‫یک شب ترا چو مستی افیون شناختم‬
‫تا در نگین مردمک چشم خود نھم‬
‫نقشی از آن خیال گریزنده ساختم‬
‫نقش تو ماند و ، نام تو در خاطرم نشست‬
‫اما تو همچو خواب ز چشمم گریختی‬
‫چون سایه ای که پر تو ماه آفریندش‬
‫پیوند خود ز ظلمت شبھای گسیختی‬
‫ای کولی کبود در نگاه ستاره چشم‬
‫ای در غروب چشم تو خورشیدها به خواب‬
‫ای گیسوان تو‬
‫مانند یال اسب ، پر از برق آفتاب‬
‫آیا شود که یک شب آری ، نه بیشتر‬
‫آغوش آشتی بگشایی برای من ؟‬
‫ای کولی کبود نگاه ستاره چشم‬
‫ای در غم غریبی من ، آشنای من‬

نادر نادرپور

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*