web stats
Home / Bulgarian / Men should not carry the phone in your pocket -Due to the risk of infertility – Мужчины не должны носить телефон в кармане -Из-за риска бесплодия – Мъжете не бива да носят телефон в джоба -Поради риск от безплодие

Men should not carry the phone in your pocket -Due to the risk of infertility – Мужчины не должны носить телефон в кармане -Из-за риска бесплодия – Мъжете не бива да носят телефон в джоба -Поради риск от безплодие

624-400-myzh-telefon-smartfon

Мъжете не бива да носят телефон в джоба/Bulgarian/
-Поради риск от безплодие

Експерти призовават мъжете да не носят мобилните си телефони в джобовете на панталоните, тъй като радиацията от апаратите може да навреди на плодовитостта им, пише в. “Дейли мейл”, позовавайки се на резултатите от британско проучване.
Авторите му от университета на Ексетър са направили преглед на 10 изследвания, обхванали близо 1500 мъже.
Специалистите са установили, че електромагнитната радиация намалява жизнеспособността и подвижността на сперматозоидите с осем процента.
Експертите напомнят, че по-голямата част от възрастното население на планетата притежава мобилни телефони, както и че около 14 процента от двойките в богатите страни имат проблеми със създаването на потомство.
Имайки предвид масовата употреба на мобилни телефони по света, е важно да се изясни потенциалното въздействие на излъчваната от тях електромагнитна радиация, обясняват авторите на настоящото проучване.
“Резултатите показват, че излагането на електромагнитна радиация при носене на мобилни телефони в джобовете на панталоните влияе негативно върху качеството на семенната течност”, казва д-р Фиона Матюс от изследователския екип, като допълва, че са необходими повече проучвания, за да се стигне до окончателни заключения.
Men should not carry the phone in your pocket
-Due to the risk of infertility

Photo: Thinkstock
Experts urge men not to carry cell phones in pockets, as radiation from the apparatus may harm their fertility, the newspaper “Daily Mail”, referring to the results of the British study.
Authors from the University of Exeter have reviewed the 10 case study involving nearly 1,500 men.
Researchers have found that electromagnetic radiation reduces the viability and motility of sperm with eight percent.
Experts remind that the majority of the adult population of the planet has a mobile phone and that about 14 percent of couples in the rich countries have problems with procreation.
Given the widespread use of mobile phones in the world, it is important to clarify the potential impact of their emitted electromagnetic radiation, the authors explain this study.
“The results show that exposure to electromagnetic radiation wearing mobile phone pockets adversely affect the quality of sperm,” says Dr. Fiona Mathews of the research team, adding that more studies are needed to reach inconclusive.

Мужчины не должны носить телефон в кармане/Russian/
-Из-за риска бесплодия

Эксперты призывают мужчин не носить сотовые телефоны в карманах, как излучение от аппарата может нанести вред их плодородия, пишет газета “Daily Mail”, ссылаясь на результаты британского исследования.
Авторы из Университета Эксетера провели обзор 10 тематическое исследование с участием почти 1500 человек.
Исследователи обнаружили, что электромагнитное излучение снижает жизнеспособность и подвижность сперматозоидов с восемь процентов.
Эксперты напоминают, что большинство взрослого населения планеты имеет мобильный телефон, и что около 14 процентов пар в богатых странах есть проблемы с продолжения рода.
Учитывая широкое использование мобильных телефонов в мире, важно уточнить возможные последствия их излучаемого электромагнитного излучения, объясняют авторы этого исследования.
“Результаты показывают, что воздействие электромагнитного излучения носить карманы мобильных телефонов негативно влияет на качество спермы”, говорит доктор Фиона Мэтьюс из исследовательской группы, добавив, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы достичь неубедительными.

About Violet Alex

Violet Alex
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*