Home / Literature / سعدی / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ‫امشب به راستی شب ما روز روشنست‬ ‫

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ‫امشب به راستی شب ما روز روشنست‬ ‫

sadi

 ‫امشب به راستی شب ما روز روشنست‬ ‫

عيد وصال دوست علی رغم دشمنست‬

باد بهشت می گذرد يا نسيم صبح‬ ‫

يا نکهت دهان تو يا بوی لادنست‬

هرگز نباشد از تن و جانت عزيزتر‬ ‫

چشمم که در سرست و روانم که در تنست‬

گردن نهم به خدمت و گوشت کنم به قول‬

‫تا خاطرم معلق آن گوش و گردنست‬

ای پادشاه سايه ز درويش وامگير‬ ‫

ناچار خوشه چين بود آن جا که خرمنست‬

دور از تو در جهان فراخم مجال نيست‬ ‫

عالم به چشم تنگ دلان چشم سوزنست‬

عاشق گريختن نتواند که دست شوق‬ ‫

هر جا که می رود متعلق به دامنست‬

شيرين به در نمی رود از خانه بی رقيب‬ ‫

داند شکر که دفع مگس بادبيزنست‬

جور رقيب و سرزنش اهل روزگار‬ ‫

با من همان حکايت گاو دهلزنست‬

بازان شاه را حسد آيد بدين شکار‬ ‫

کان شاهباز را دل سعدی نشيمنست‬

قلب رقيق چند بپوشد حديث عشق‬ ‫

هرچ آن به آبگينه بپوشی مبينست‬

شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*