Home / Literature / سروده ای از نادر نادرپور : بازگشت

سروده ای از نادر نادرپور : بازگشت

Naderpoor2

 

بازگشت

*

دل آسوده ی من ، لانه پاک کبوتر بود‬
‫که چتر شاخساران بر فرازش سایه گستر بود‬
‫شبی فریاد خشم آلوده ی طوفان‬
‫گریزان کرد از وحشت ، کبوتر بچگانش را‬
‫از آن پس ، لانه ویران شد‬
‫بھار از او گریزان شد‬
‫دهان شبنم آلودش پر از خاک بیابان شد‬
‫پر از خاکی که می پوشاند شبھا آسمانش را‬
‫تھی شد سینه اش مانند دام خالی صیاد‬
‫هم از آوا ، هم از فریاد‬
‫نه فریادی که گاه از خشم ، بفشارد گلویش را‬
‫نه آوایی که گاه از شوق ، بگشاید دهانش را‬
‫تو از راه آمدی ، با بالھای آفتابی رنگ‬
‫فضای تیره اش را بار دیگر روشنی دادی‬
‫ز شر فتنه های آسمانش ایمنی دادی‬
‫به همراه خود آوردی بھار جاودانش را‬
‫از این پس دیگرم دل ، آشیان بی کبوتر نیست‬
‫نگاه او به دنبال کبوترهای دیگر نیست‬
‫تو از راه آمدی، ای مرغ صحراهای تنھایی‬
‫پس از چندین شکیبایی‬
‫درنگت جاودانی باد در ویرانسرای من‬
‫بمان دیگر ، بمان دیگر برای من‬
‫بمان ، تا لانه ی دل بازگوید داستانش را‬
‫بمان ، تا شوق دیدار تو بگشاید زبانش را‬

نادر نادرپور

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*