web stats
Home / Russian / Кучета откриват рак на простатата – Dogs detect prostate cancer

Кучета откриват рак на простатата – Dogs detect prostate cancer

German-Shepherd-1

Кучета откриват рак на простатата

Благодарение на силното си обоняние те могат да открият този вид рак в 98 на сто от случаите.

Кучета, които са тренирани да откриват някои съставки в урината, могат да подушат рак на простатата в различни стадии, сочат резултатите от изследване, цитирани от сп. “Сианс е авнир”.

Благодарение на силното си обоняние те могат да открият този вид рак в 98 на сто от случаите, докато използваният от онколозите традиционен тест за изследване на нивото на
простатно-специфичния антиген в кръвта открива заболяването в едва 80 на сто от случаите.

Резултатите от изследването на медици от болницата “Хуманитас” край Милано бяха представени на годишната конференция на Американското дружество по урология.

Не за първи път изследване установява, че кучета могат да открият рак на простатата и дори други видове рак, като рак на дебелото черво. През 2011 г. в рамките на експеримент във френската армия немска овчарка откри 30 от 33-ата мъже, засегнати от рак на простатата, въз основа на проби от урината им.

Изследването на болницата в Милано обаче е най-широкомащабното, що се отнася до използване на кучета за откриване на рак – обхванало е 667 души.

Dogs detect prostate cancer

Thanks to its strong sense of smell, they can detect this type of cancer in 98 percent of cases.
Dogs that are trained to detect certain substances in the urine can smell prostate cancer in different stages, according to a study cited by the magazine “Sians is avnir.”
Thanks to its strong sense of smell, they can detect this type of cancer in 98 percent of cases, while the  traditional test for blood level, used by oncologists. This test for
Prostate-specific antigen levels detects   the disease only  in 80 percent of cases.
The results of the survey of nurses from the hospital “Humanitas” near Milan were presented at the annual conference of the American Society of Urology.
Not for the first time, a study found that dogs can detect prostate cancer, and even other types of cancer, such as colon cancer. In 2011 as an experiment in the French army German Shepherd found 30 of the 33 s men affected by prostate cancer, based on urine samples.
The study of the hospital in Milan, however is the large scale, with regard to the use of dogs to detect cancer – is spread to 667 people.

About Violet Alex

Violet Alex
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*