web stats
Home / Literature / سروده ای از گیتی : تار تنيده

سروده ای از گیتی : تار تنيده

Image083 (2)

 
تار تنيده  

*
زمانی است که دلم
به هيچ چيز دنيا
خوش نيست
به کسی
يا چيزی. دل نمی بندم
وابسته
کس و مال نمی شوم
خود را در تار تنيده ی خود
ميبينم
درون تار های
آن اسيرم
چگونه باور کنم
بيرون از تار
باور های کسان
بی باور؟؟؟!!!
چگونه چشمانی بنگرم
که نگاهش دروغ است
سخنی بشنوم
که گفتار با زبانش غريبه است
همه چيز غريب است
به غربت دور دست
همه چيز بعيد
به رسيدن سراب پيش راه
همه چيز انکار محض
در اوج صداقت
ديگر نمی فهمم
هيچ انسانی
قادر به خود بودن نيست
کسی نمی داند چه می خواهد!!!
هيچ کس خود نمی شناسد
زندگی بسته هایی از واژه های
بکار رفته
بی عمل مانده است
همه چيز پوچ است
همه دروغ ناب است
عشق و پاکی و يک دلی
قاب کردم
در دل خود آويختم

گیتی

About Giti Mirzaei

Giti Mirzaei
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*